Identyfikator artykułu : 00079743 / Ostatnia modyfikacja : 12.07.2018Drukowanie

W jaki sposób przejść z usług analogowych lub cyfrowych na usługi satelitarne?

  Usługi satelitarne można aktywować za pomocą pilota na dwa sposoby.

  Opcja 1: Nacisnąć przycisk Analogue/Digital [Analogowa/cyfrowa]

  Teraz można przełączać między następującymi dostrojonymi usługami: Analogue [Analogowa], Digital Terrestrial/Cable [Cyfrowa naziemna/kablowa] i Digital Satellite [Cyfrowa satelitarna].

  Opcja 2:Nacisnąć przycisk  Home [Strona główna]

  1. Z menu  Home [Strona główna] wybrać kategorię telewizora.

  Wybór listy kanałów telewizyjnych

  2. Wybrać żądaną listę usług. Zostanie otwarta lista kanałów.

  Uwaga: Lista dostępnych usług zależy od modelu i dostrojonych usług.   

  Wybór usługi cyfrowej, analogowej, satelitarnej