Identyfikator artykułu : 00077525 / Ostatnia modyfikacja : 08.08.2017

Jak sfilmować sekwencję Wideo w ruchu?

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Funkcja Wideo w ruchu umożliwia odtwarzanie nagranego filmu jak serii zdjęć.
Jeśli podczas odtwarzania filmu wybierzesz tryb Wideo w ruchu, urządzenie automatycznie wykrywa poruszające się obiekty i nakłada poszczególne klatki obrazu, by wyświetlić sekwencję zdjęć.

obraz

Można również dostosowywać interwał ruchu do szybkości przemieszczania się obiektu.

obraz

[1] Krótki interwał
[2] Długi interwał

Odtwarzanie sekwencji Wideo w ruchu
Sposób odtwarzania zależy od modelu urządzenia. Jeśli zamieszczony poniżej zarys procedury nie odzwierciedla wymaganego sposobu obsługi urządzenia, należy zapoznać się z instrukcją obsługi dostarczoną z produktem lub skorzystać z Przewodnika pomocniczego w witrynie pomocy technicznej firmy Sony i wyszukać odpowiedni model.

Kamera Handycam
Jak korzystać → Odtwarzanie → Edytowanie obrazów na ekranie odtwarzania → Podgląd trajektorii poruszającego się obiektu (Wideo w ruchu)

Aparaty Cyber-shot
Jak korzystać → Przeglądanie → Odtwarzanie filmów → Wideo w ruchu

Porady i wskazówki

 • Po włączeniu funkcji Wideo w ruchu wykrywane i rejestrowane są wszystkie ruchome obiekty widoczne w kadrze.
  Z tego powodu dla jakości obrazu najlepiej jest, gdy w kadrze porusza się tylko jeden obiekt.
 • obraz
 • Obiekty uchwycone z większej odległości łatwiej jest przetwarzać i nakładać niż obiekty utrwalone z bliska.
 • Jeśli w tle widać ruchome obiekty lub jeśli obraz jest rejestrowany w słabym oświetleniu, na przykład nocą, mogą wystąpić trudności z rozpoznaniem tła i uzyskaniem zadowalających rezultatów.
 • obraz
 • Jeśli obiekt na monitorze jest za duży, mogą wystąpić trudności z wykryciem jego ruchu i uzyskaniem zadowalających rezultatów.
 • obraz
 • Jeśli obiekt porusza się powoli lub pozostaje w niemal całkowitym bezruchu, wyrysowanie trajektorii może się okazać niemożliwe.

  obraz

Regulacja interwału śledzenia obrazu
Do wyboru jest siedem poziomów interwału.

 • Skrajny lewy (poziom 1): Dla obiektów poruszających się z dużą szybkością
 • Środkowy (poziom 4): Dla obiektów poruszających się ze średnią szybkością
 • Skrajny prawy (poziom 7): Dla obiektów poruszających się z małą szybkością

UWAGI:

 • Sekwencji Wideo w ruchu nie można zapisywać jako filmów. Używając cyfrowego aparatu fotograficznego Cyber-shot, nie można przechwytywać ani zapisywać fotografii z ekranu odtwarzania.
 • Przechwytywanie fotografii z filmu i ich zapisywanie możliwe jest przy użyciu kamery Handycam.
 • Podczas odtwarzania sekwencji Wideo w ruchu nie słychać dźwięku.
 • Funkcja Wideo w ruchu jest zgodna tylko z filmami w formacie AVCHD i MP4.