Identyfikator artykułu : 00077525 / Ostatnia modyfikacja : 08.08.2017Drukowanie

Jak sfilmować sekwencję Wideo w ruchu?

  Funkcja Wideo w ruchu umożliwia odtwarzanie nagranego filmu jak serii zdjęć.
  Jeśli podczas odtwarzania filmu wybierzesz tryb Wideo w ruchu, urządzenie automatycznie wykrywa poruszające się obiekty i nakłada poszczególne klatki obrazu, by wyświetlić sekwencję zdjęć.

  obraz

  Można również dostosowywać interwał ruchu do szybkości przemieszczania się obiektu.

  obraz

  [1] Krótki interwał
  [2] Długi interwał

  Odtwarzanie sekwencji Wideo w ruchu
  Sposób odtwarzania zależy od modelu urządzenia. Jeśli zamieszczony poniżej zarys procedury nie odzwierciedla wymaganego sposobu obsługi urządzenia, należy zapoznać się z instrukcją obsługi dostarczoną z produktem lub skorzystać z Przewodnika pomocniczego w witrynie pomocy technicznej firmy Sony i wyszukać odpowiedni model.

  Kamera Handycam
  Jak korzystać → Odtwarzanie → Edytowanie obrazów na ekranie odtwarzania → Podgląd trajektorii poruszającego się obiektu (Wideo w ruchu)

  Aparaty Cyber-shot
  Jak korzystać → Przeglądanie → Odtwarzanie filmów → Wideo w ruchu

  Porady i wskazówki

  • Po włączeniu funkcji Wideo w ruchu wykrywane i rejestrowane są wszystkie ruchome obiekty widoczne w kadrze.
   Z tego powodu dla jakości obrazu najlepiej jest, gdy w kadrze porusza się tylko jeden obiekt.
  • obraz
  • Obiekty uchwycone z większej odległości łatwiej jest przetwarzać i nakładać niż obiekty utrwalone z bliska.
  • Jeśli w tle widać ruchome obiekty lub jeśli obraz jest rejestrowany w słabym oświetleniu, na przykład nocą, mogą wystąpić trudności z rozpoznaniem tła i uzyskaniem zadowalających rezultatów.
  • obraz
  • Jeśli obiekt na monitorze jest za duży, mogą wystąpić trudności z wykryciem jego ruchu i uzyskaniem zadowalających rezultatów.
  • obraz
  • Jeśli obiekt porusza się powoli lub pozostaje w niemal całkowitym bezruchu, wyrysowanie trajektorii może się okazać niemożliwe.

   obraz

  Regulacja interwału śledzenia obrazu
  Do wyboru jest siedem poziomów interwału.

  • Skrajny lewy (poziom 1): Dla obiektów poruszających się z dużą szybkością
  • Środkowy (poziom 4): Dla obiektów poruszających się ze średnią szybkością
  • Skrajny prawy (poziom 7): Dla obiektów poruszających się z małą szybkością

  UWAGI:

  • Sekwencji Wideo w ruchu nie można zapisywać jako filmów. Używając cyfrowego aparatu fotograficznego Cyber-shot, nie można przechwytywać ani zapisywać fotografii z ekranu odtwarzania.
  • Przechwytywanie fotografii z filmu i ich zapisywanie możliwe jest przy użyciu kamery Handycam.
  • Podczas odtwarzania sekwencji Wideo w ruchu nie słychać dźwięku.
  • Funkcja Wideo w ruchu jest zgodna tylko z filmami w formacie AVCHD i MP4.