Identyfikator artykułu : 00266248 / Ostatnia modyfikacja : 27.08.2021Drukowanie

Formaty i specyfikacje wideo kart SD i CFexpress

  Ponieważ aparaty i kamery cyfrowe stają się coraz bardziej zaawansowane i umożliwiają zapis zdjęć i filmów z coraz większą liczbą pikseli i dokładnością koloru, karty SD™ i CFexpress® zyskały nowe pojemności, klasy szybkości i możliwości przesyłania danych.
  Ważne jest więc zrozumienie wymagań posiadanego urządzenia i dobór odpowiedniej karty pamięci. Kupując kartę pamięci, warto również uwzględnić kwestię postprodukcji materiału wideo na komputerze.

  Zamieszczone poniżej tabele zawierają pełną specyfikację wideo kart pamięci SD, SDHC™, SDXC™ i CFexpress. Tabele przygotowano tak, zamieścić w nich informacje o nagrywaniu w trybie normalnym oraz w zwolnionym i przyspieszonym tempie. Szczegółowych informacji o możliwościach produktu należy szukać w jego instrukcji obsługi.
  Dokładniejszy opis rodzajów kart SD dostępny jest na stronie internetowej SD Association.

  Definicje do tabel formatów wideo

  • Format — z każdym plikiem wideo związane są dwa elementy: kodek używany do kompresji obrazu filmowego oraz format zapisu pliku poddanego kompresji. Przykładami kodeków są H.264 i HEVC, a formatów — MKV, AVCHD, MP4.
  • Rozdzielczość — całkowita liczba pikseli wyświetlanych na ekranie i tworzących poszczególne klatki. Rozdzielczość Full HD definiuje się jako 1920 × 1080 pikseli, a 4K jako 3840 × 2160 pikseli.
  • Kompresja Long GOP (ang. Group of Frame, grupa klatek) i kompresja wewnątrzklatkowa — Long GOP to metoda kompresji, w której w całości zapisywane są tylko niektóre klatki. Jeśli dane o klatce nie zmieniają się, wówczas klatka nie jest zapisywana. W przypadku kompresji wewnątrzklatkowej każda klatka jest zapisywana niezależnie od innych.
  • Do cech kompresji Long GOP należy mniejsza objętość plików, niższa rozdzielczość i trudniejsza edycja na komputerze. Kompresja wewnątrzklatkowa charakteryzuje się z kolei większą objętością plików, lepszą rozdzielczością i znacznie łatwiejszą edycją na komputerze.
  • Liczba rejestrowanych klatek na sekundę (kl./s) — ile klatek obrazu filmowego rejestrowanych jest w ciągu sekundy. Przykładowo, 30 kl./s oznacza 30 klatek na sekundę. Im większa liczba klatek na sekundę, tym płynniejszy film. Jest to ważny parametr nagrań w zwolnionym tempie.
  • Liczba klatek na sekundę w nagraniu — ile klatek na sekundę będzie odtwarzać urządzenie. 24 kl./s oznacza, że podczas odtwarzania nagrania z aparatu lub kamery w ciągu sekundy odtworzone zostaną 24 klatki, które połączą się w ciągły film.
  • Próbkowanie/bity — próbkowanie (podpróbkowanie chrominancji) pozwala zredukować informacje o kolorze w sygnale i zmniejszyć pasmo bez znaczącej zmiany jakości obrazu. Próbkowanie 4:4:4 oznacza brak kompresji, a 4:2:0 — pozostawienie jednej czwartej dostępnych informacji.
   Jeśli na przykład podłączasz komputer do telewizora, możesz dostrzec pewne rozmycie napisów; rozmycie to jest mniej widoczne, gdy oglądasz filmy i zdjęcia. Kolor 8-bitowy umożliwia ukazanie 256 odcieni każdej z barw podstawowych RGB (czerwonej, zielonej, niebieskiej). Związana z nim przestrzeń barw obejmuje łącznie 16,7 mln kombinacji. Kolor 10-bitowy pozwala ukazać po 1024 odcienie barw RGB, co daje łącznie 1,07 mld kombinacji. Parametr ten może odgrywać duże znaczenie w zastosowaniach, w których duże znaczenie ma kolor.
  • Przepływność — ilość danych kodowanych (konwertowanych) w ciągu sekundy podczas filmowania. Im wyższa przepływność, tym lepsza jakość filmu. Wadą są natomiast większe rozmiary plików.
  • Rodzaje kart pamięci — karty SDHC (High Capacity) umożliwiają zapis do 32 GB danych, a karty SDXC (Extended Capacity) — do 2 terabajtów (2000 GB) danych. Starsze urządzenia mogą nie obsługiwać kart SDXC, a nowsze mogą wymagać większych pojemności, jakich nie mają karty SDHC. Karty CFexpress to nowo wprowadzone nośniki, stosowane w pewnych aparatach i odznaczające się większymi prędkościami pracy.

  Tabele specyfikacji wideo

  Specyfikacje w normalnym trybie nagrywania

  Specyfikacje w trybie nagrywania w zwolnionym i przyspieszonym tempie