Identyfikator artykułu : 00069810 / Ostatnia modyfikacja : 06.02.2014

Wyświetlenie się komunikatu o błędzie „Background installation ran into a problem..." [Wystąpił problem podczas instalacji w tle...]

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Podczas próby instalacji pakietu Microsoft Office 2013 lub Microsoft Office 365 może wyświetlić się komunikat o błędzie „Background installation ran into a problem..." [Wystąpił problem podczas instalacji w tle...].

Problem można rozwiązać poprzez uruchomienie wskazanego pliku poprawki „Microsoft Fix it”.

Opis procedury pobierania pliku i odsyłacz do pliku poprawki i rozwiązywania problemów znajdują się poniżej w artykule firmy Microsoft. Po wykonaniu tych kroków należy ponownie zainstalować pakiet Microsoft Office.

http://support.microsoft.com/kb/2837988/en-us