Identyfikator artykułu : 00149318 / Ostatnia modyfikacja : 22.10.2020Drukowanie

Informacje wyświetlane na ekranie podczas transmisji strumieniowej z serwisu Netflix są ucięte.

    Podczas normalnego użytkowania urządzenia informacje wyświetlane po naciśnięciu przycisku Display na dołączonym pilocie mogą być ucięte lub nie wyświetlane w całości, jeśli odtwarzacz Blu-ray Disc jest podłączony do telewizora przy użyciu przewodów kompozytowego sygnału wideo. Przyczyną jest rozciągnięcie obrazu w celu dostosowania go do niższej rozdzielczości, a także formatowanie wymuszone przez to połączenie. Aby rozwiązać ten problem, podłącz odtwarzacz Blu-ray Disc do telewizora przy użyciu przewodu komponentowego lub przewodu HDMI.