Identyfikator artykułu : 00162997 / Ostatnia modyfikacja : 06.07.2023Drukowanie

Jak sparować słuchawki Bluetooth ze smartfonem

  Nawiązywanie połączenia Bluetooth z użyciem funkcji NFC (Near Field Communication) 

  Zbliżając urządzenie zgodne z NFC do znaku N na słuchawkach, można sparować słuchawki z tym urządzeniem mobilnym i nawiązać połączenie Bluetooth.
  Radykalnie upraszcza to parowanie Bluetooth:
   

  1. Odblokuj ekran urządzenia mobilnego.
  2. Sprawdź, czy funkcja NFC w urządzeniu mobilnym jest włączona
   (Przejdź do Ustawienia – więcej – NFC).
  3. Zbliż urządzenie mobilne do znaku N na drugim urządzeniu i zaczekaj, aż podłączane urządzenie mobilne zawibruje lub wyda krótki dźwięk.
   Odległość powinna być mniejsza niż 1 cm, urządzenia powinny się prawie stykać.
  4. Może się pojawić informacja o podłączeniu urządzenia.
  5. Jeśli pierwsza próba zakończy się niepowodzeniem, spróbuj po raz drugi i trzeci. Pamiętaj, że ekran urządzenia mobilnego musi być odblokowany. Spróbuj zdjąć osłonę z telefonu komórkowego, ponieważ może ona blokować sygnał.

  Obraz
   

  Nawiązywanie połączenia Bluetooth z urządzeniem z systemem Android

  Wykonaj następującą procedurę łączenia:

  1. Przełącz głośnik lub słuchawki w tryb parowania.

   UWAGA: Sposób włączania trybu parowania zależy od urządzenia. Szczegółowych informacji należy szukać w instrukcji obsługi produktu.
   • Przykład: Włączanie trybu parowania przez naciśnięcie przycisku zasilania.
    1. Wyłącz słuchawki lub głośnik, a następnie naciśnij i przez chwilę przytrzymaj przycisk zasilania.
    2. Kiedy lampka zasilania zacznie migać na czerwono i niebiesko, urządzenie przełącza się w tryb parowania.
      
  2. Wykonaj parowanie z urządzeniem Bluetooth, które chcesz podłączyć.
   UWAGA: Poniżej przedstawiono procedurę dla systemu Android 6.0.
    
   1. Dotknij przycisku HOME.

    Obraz
     
   2. Dotknij opcji Ustawienia.

    Obraz

     
   3. Dotknij ikony Bluetooth.

    Obraz
     
   4. Dotknij nazwy urządzenia wyświetlanej na liście urządzeń Bluetooth.

    Obraz

    UWAGA: Jeśli lista urządzeń Bluetooth nie zawiera nazwy żądanego urządzenia, funkcja Bluetooth może być wyłączona. Włącz funkcję Bluetooth.

    Obraz

    Po zakończeniu parowania przy nazwie urządzenia Bluetooth pojawia się komunikat Podłączono.

    Obraz

     

  Nawiązywanie połączenia Bluetooth z urządzeniem z systemem iOS

  Wykonaj następującą procedurę łączenia:

  1. Przełącz głośnik lub słuchawki w tryb parowania.

   UWAGA: Sposób włączania trybu parowania zależy od urządzenia. Szczegółowych informacji należy szukać w instrukcji obsługi produktu.
   • Przykład: Włączanie trybu parowania przez naciśnięcie przycisku zasilania.
    1. Wyłącz słuchawki lub głośnik, a następnie naciśnij i przez chwilę przytrzymaj przycisk zasilania.
    2. Kiedy lampka zasilania zacznie migać na czerwono i niebiesko, urządzenie przełącza się w tryb parowania.
      
  2. Wykonaj parowanie z urządzeniem Bluetooth, które chcesz podłączyć.

   UWAGA: Poniżej przedstawiono procedurę dla systemu iOS 10.
   1. Na ekranie głównym dotknij ikony Ustawienia.

    Obraz
     
   2. Dotknij ikony Bluetooth.

    Obraz

     
   3. Zmień ustawienie funkcji Bluetooth na Wł..
   4. Dotknij nazwy urządzenia wyświetlanej na liście urządzeń Bluetooth.

    Obraz

    UWAGA: Jeśli lista urządzeń Bluetooth nie zawiera nazwy żądanego urządzenia, funkcja Bluetooth może być wyłączona.
    Włącz funkcję Bluetooth.

    Obraz

    Po zakończeniu parowania przy nazwie urządzenia Bluetooth pojawia się komunikat Podłączono.

    Obraz
     

  3. Jak usunąć informacje o sparowaniu i ponownie wykonać parowanie.

  Jeśli w urządzeniu mobilnym zapisane są informacje o sparowaniu słuchawek lub głośników, wykonaj poniższą procedurę, aby skasować te informacje, i ponownie spróbuj wykonać parowanie.

  UWAGA: Szczegółowych informacji o sposobie postępowania należy szukać w instrukcji obsługi urządzenia.

  Urządzenie z systemem Android

  1. Wyłącz słuchawki lub głośnik.
  2. Włącz funkcję Bluetooth w urządzeniu z systemem Android i skasuj informację o sparowaniu słuchawek lub głośnika.
  3. Włącz słuchawki lub głośnik.
  4. Ponownie wykonaj procedurę łączenia:
    

  Urządzenie z systemem iOS

  1. Wyłącz słuchawki lub głośnik.
  2. Skasuj z urządzenia z systemem iOS informacje o sparowaniu słuchawek lub głośnika.
   UWAGA: Poniżej przedstawiono procedurę dla systemu iOS 10.
   1. Na ekranie głównym dotknij ikony Ustawienia.
   2. Dotknij ikony Bluetooth.
   3. Dotknij symbolu  ikona  widocznego z prawej strony słuchawek lub głośnika na liście urządzeń.
    UWAGA: Jeśli lista urządzeń Bluetooth nie zawiera nazwy żądanego urządzenia, funkcja Bluetooth może być wyłączona. Włącz funkcję Bluetooth.
   4. Dotknij opcji Zapomnij to urządzenie. Urządzenie z systemem iOS przełączy się wówczas w tryb parowania.
  3. Włącz słuchawki lub głośnik.
  4. Ponownie wykonaj procedurę łączenia:

   

  Powiązane informacje

  Dalszych informacji o łączności Bluetooth z odtwarzaczem Walkman, słuchawkami, komputerem lub głośnikiem w formie listwy należy szukać w następujących artykułach: