Identyfikator artykułu : 00162997 / Ostatnia modyfikacja : 25.06.2018

Nie można sparować urządzeń bezprzewodowych Bluetooth

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Należy sprawdzić następujące możliwości.

1. Sprawdź sposób łączenia używanych urządzeń.
2. Zaktualizuj aplikację Music center (SongPal).
3. Skasuj informacje o urządzeniu i ponownie spróbuj wykonać parowanie.
Powiązane informacje


1. Sprawdź sposób łączenia używanych urządzeń.

Istnieje możliwość, że połączenie Bluetooth zostało w nieplanowany sposób nawiązane z innym urządzeniem lub że połączenie Bluetooth jest wykonane nieprawidłowo.

Obraz

Jeśli słuchawki lub głośniki używane są z więcej niż jednym urządzeniem Bluetooth, podłączenie żądanego urządzenia może okazać się niemożliwe. Prosimy o sprawdzenie sposobu łączenia używanych urządzeń.

 

Słuchawki, głośniki lub inne urządzenie Bluetooth zgodne z technologią NFC

Ponownie zetknij oznaczenie NFC na urządzeniu Bluetooth ze słuchawkami lub głośnikiem.
Wyłącz ekran wyświetlony na urządzeniu mobilnym.

      Obraz

Kończy to łączenie.


Urządzenie z systemem Android (o którym nie wiadomo, czy jest zgodne z technologią NFC)

Wykonaj następującą procedurę łączenia:

 1. Przełącz głośnik lub słuchawki w tryb parowania.

  UWAGA: Sposób włączania trybu parowania zależy od urządzenia. Szczegółowych informacji należy szukać w instrukcji obsługi produktu.
  • Przykład: Włączanie trybu parowania przez naciśnięcie przycisku zasilania.
   1. Wyłącz słuchawki lub głośnik, a następnie naciśnij i przez chwilę przytrzymaj przycisk zasilania.
   2. Kiedy lampka zasilania zacznie migać na czerwono i niebiesko, urządzenie przełącza się w tryb parowania.

 2. Wykonaj parowanie z urządzeniem Bluetooth, które chcesz podłączyć.
  UWAGA: Poniżej przedstawiono procedurę dla systemu Android 6.0.


  1. Dotknij przycisku HOME.

   Obraz

  2. Dotknij ikony Ustawienia.

   Obraz

  3. Dotknij ikony Bluetooth.

   Obraz

  4. Dotknij nazwy urządzenia wyświetlanej na liście urządzeń Bluetooth.

   Obraz

   UWAGA: Jeśli lista urządzeń Bluetooth nie zawiera nazwy żądanego urządzenia, funkcja Bluetooth może być wyłączona. Włącz funkcję Bluetooth.

   Obraz

   Po zakończeniu parowania przy nazwie urządzenia Bluetooth pojawia się komunikat Podłączono.

   Obraz

   Kończy to łączenie.

Urządzenie z systemem iOS

Wykonaj następującą procedurę łączenia:

 1. Przełącz głośnik lub słuchawki w tryb parowania.

  UWAGA: Sposób włączania trybu parowania zależy od urządzenia. Szczegółowych informacji należy szukać w instrukcji obsługi produktu.
  • Przykład: Włączanie trybu parowania przez naciśnięcie przycisku zasilania.
   1. Wyłącz słuchawki lub głośnik, a następnie naciśnij i przez chwilę przytrzymaj przycisk zasilania.
   2. Kiedy lampka zasilania zacznie migać na czerwono i niebiesko, urządzenie przełącza się w tryb parowania.

 2. Wykonaj parowanie z urządzeniem Bluetooth, które chcesz podłączyć.

  UWAGA: Poniżej przedstawiono procedurę dla systemu iOS 10.

  1. Na ekranie głównym dotknij ikony Ustawienia.

   Obraz

  2. Dotknij ikony Bluetooth.

   Obraz

  3. Zmień ustawienie funkcji Bluetooth na Wł..
  4. Dotknij nazwy urządzenia wyświetlanej na liście urządzeń Bluetooth.

   Obraz

   UWAGA: Jeśli lista urządzeń Bluetooth nie zawiera nazwy żądanego urządzenia, funkcja Bluetooth może być wyłączona. Włącz funkcję Bluetooth.

   Obraz

   Po zakończeniu parowania przy nazwie urządzenia Bluetooth pojawia się komunikat Podłączono.

   Obraz

   Kończy to łączenie.

 

2. Zaktualizuj aplikację Music Center (SongPal).

Jeśli w urządzeniu mobilnym jest zainstalowana aplikacja Music Center (SongPal), należy ją zaktualizować do najnowszej wersji.
W środowisku, w którym nie jest możliwe użycie aplikacji Music Center (SongPal) w najnowszej wersji, należy spróbować odinstalować aplikację Music Center (SongPal) i ponowić próbę połączenia.

 

3. Skasuj informacje o urządzeniu i ponownie spróbuj wykonać parowanie.

Jeśli w urządzeniu mobilnym zapisane są informacje o sparowaniu słuchawek lub głośników, wykonaj poniższą procedurę, aby skasować te informacje, i ponownie spróbuj wykonać parowanie.

UWAGA: Szczegółowych informacji o sposobie postępowania należy szukać w instrukcji obsługi urządzenia.

Urządzenie z systemem Android
Urządzenie z systemem iOS

Urządzenie z systemem Android

 1. Wyłącz słuchawki lub głośnik.
 2. Włącz funkcję Bluetooth w urządzeniu z systemem Android i skasuj informację o sparowaniu słuchawek lub głośnika.
 3. Włącz słuchawki lub głośnik.
 4. Ponownie wykonaj procedurę łączenia:
  Szczegóły zawiera opis czynności 1.

Urządzenie z systemem iOS

 1. Wyłącz słuchawki lub głośnik.
 2. Skasuj z urządzenia z systemem iOS informacje o sparowaniu słuchawek lub głośnika.
  UWAGA: Poniżej przedstawiono procedurę dla systemu iOS 10.
  1. Na ekranie głównym dotknij ikony Ustawienia.
  2. Dotknij ikony Bluetooth.
  3. Dotknij symbolu ikonawidocznego z prawej strony słuchawek lub głośnika na liście urządzeń.
   UWAGA: Jeśli lista urządzeń Bluetooth nie zawiera nazwy żądanego urządzenia, funkcja Bluetooth może być wyłączona. Włącz funkcję Bluetooth.
  4. Dotknij opcji Zapomnij to urządzenie. Urządzenie z systemem iOS przełączy się wówczas w tryb parowania.
 3. Włącz słuchawki lub głośnik.
 4. Ponownie wykonaj procedurę łączenia: Szczegóły zawiera opis czynności 1.

 

Powiązane informacje

Dalszych informacji o łączności Bluetooth z odtwarzaczem WALKMAN®, słuchawkami, komputerem lub głośnikiem w formie listwy należy szukać w następujących artykułach: