Identyfikator artykułu : 00158506 / Ostatnia modyfikacja : 02.03.2023Drukowanie

Ekran wydaje się zamglony lub wyświetla białe cienie albo jasne punkty przy braku sygnału wejściowego lub podczas wyświetlania bardzo ciemnych scen.

  Ekran LCD jest wykonany przy użyciu precyzyjnej technologii, która pozwala osiągnąć wysoki poziom wydajności i jakości obrazu. Aby osiągnąć ten poziom wydajności, należy ustawić podświetlenie telewizora na maksymalną jasność ekranu. Nierówną jasność można także zaobserwować, patrząc na telewizor bez źródła sygnału wideo lub z pustym ekranem w ciemnym otoczeniu. Stan ten jest normalny i nie oznacza awarii telewizora.

  Jeśli wpływa on na zadowolenie z użytkowania, istnieje kilka ustawień, które można wprowadzić, aby ograniczyć go do minimum.

  UWAGA: Niektóre spośród czynności wymienionych poniżej mogą nie być możliwe we wszystkich modelach telewizorów. Jeśli do wykonania opisanych czynności wymagane są konkretne informacje, należy skorzystać z instrukcji obsługi telewizora.

  • Zmniejsz Backlight Level (Poziom podświetlenia) w menu ustawień obrazu.
  • Ustaw opcję Light Sensor (Czujnik światła) jako On (Wł,) w menu konfiguracji.
  • Zmień ustawienie opcji Power Saving (Oszczędzanie energii) na Low (Niskie) lub High (Wysokie) w menu konfiguracji.