Identyfikator artykułu : 00158506 / Ostatnia modyfikacja : 28.02.2019

Ekran wydaje się zamglony lub wyświetla białe cienie albo jasne punkty przy braku sygnału wejściowego lub podczas wyświetlania bardzo ciemnych scen.

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Ekran LCD jest wykonany przy użyciu precyzyjnej technologii, która pozwala osiągnąć wysoki poziom wydajności i jakości obrazu. Aby osiągnąć ten poziom wydajności, należy ustawić podświetlenie telewizora na maksymalną jasność ekranu. Nierówną jasność można także zaobserwować, patrząc na telewizor bez źródła sygnału wideo lub z pustym ekranem w ciemnym otoczeniu. Stan ten jest normalny i nie oznacza awarii telewizora.

Jeśli wpływa on na zadowolenie z użytkowania, istnieje kilka ustawień, które można wprowadzić, aby ograniczyć go do minimum.

UWAGA: Niektóre spośród czynności wymienionych poniżej mogą nie być możliwe we wszystkich modelach telewizorów. Jeśli do wykonania opisanych czynności wymagane są konkretne informacje, należy skorzystać z instrukcji obsługi telewizora.

  • Zmniejsz Backlight Level (Poziom podświetlenia) w menu ustawień obrazu.
  • Ustaw opcję Light Sensor (Czujnik światła) jako On (Wł,) w menu konfiguracji.
  • Zmień ustawienie opcji Power Saving (Oszczędzanie energii) na Low (Niskie) lub High (Wysokie) w menu konfiguracji.