Identyfikator artykułu : 00168350 / Ostatnia modyfikacja : 29.03.2019Drukowanie

Jak przywrócić poprzednio zainstalowany sterownik urządzenia.

  Aby przywrócić poprzednio zainstalowany sterownik urządzenia, wykonaj następujące czynności:

  1. Naciśnij na klawiaturze kombinację klawiszy Logo Windows + X i wybierz z wyświetlonej listy opcję Menedżer urządzeń.Obraz

   UWAGI: Menedżer urządzeń jest tradycyjną aplikacją pulpitu Windows. Jeśli pulpit nie był dotychczas używany, interfejs zmienia się na Pulpit i otwiera się okno Menedżer urządzeń.

  2. W oknie Menedżer urządzeń wyszukaj i kliknij urządzenie, którego sterownik chcesz przywrócić.
  3. Na pasku menu kliknij opcję Akcja. Następnie kliknij opcję Właściwości. ObrazObraz
  4. W oknie Właściwości: [Nazwa urządzenia] kliknij zakładkę Sterownik.
  5. Na karcie Sterownik kliknij przycisk Przywróć sterownik. Obraz

   UWAGA:  Opcja ta będzie dostępna tylko wówczas, gdy zainstalowano nowszą wersję sterownika.

  6. W oknie Przywracanie pakietu sterowników kliknij przycisk Tak.