Identyfikator artykułu : 00156828 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Jak skonfigurować kontrolę rodzicielską w odniesieniu do filmów z Internetu?

  Aby skonfigurować ustawienia kontroli rodzicielskiej, postępuj zgodnie z następującą procedurą:

  1. Wybierz opcję Internet Video Parental Control (Kontrola rodzicielska filmów z Internetu) w menu Parental Control (Kontrola rodzicielska).
  2. Naciśnij przycisk ENTER.
  3. Wprowadź czterocyfrowe hasło za pomocą przycisków strzałki w górę i w dół lub przycisków numerycznych.
  4. Wybierz opcję OK.
  5. Naciśnij przycisk ENTER.
  6. Wybierz poziom ograniczeń.
  7. Naciśnij przycisk ENTER.

  UWAGA: Domyślnie wybrany poziom ograniczeń to No Restrictions (Brak ograniczeń). Czterocyfrowe hasło należy ustawić wcześniej.