Identyfikator artykułu : 00164860 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Nie można oglądać określonego kanału wideo internetowego

  Jeśli mija czas przeznaczony na połączenie lub nie udaje się oglądać określonego kanału wideo internetowego, należy wykonać poniższe kontrole.

  WAŻNE: Jeśli nie działa więcej niż jeden kanał wideo internetowego, upewnij się, że procedura dostępu do kanału wideo internetowego .

  1. Przetestuj szybkość  używanego łącza internetowego.

   UWAGI:

   • Do odbioru programów o standardowej rozdzielczości (SD) należy używać łącza internetowego o szybkości co najmniej 2,5 Mb/s.
   • Do odbioru programów o wysokiej rozdzielczości (HD) należy używać łącza internetowego o szybkości co najmniej 10 Mb/s.
   • Na szybkość łącza internetowego mogą wpływać działania innych domowników, którzy używają komputera do wyświetlania filmów, pobierają duże pliki lub grają w gry online.
  2. Spróbuj użyć innego internetowego kanału wideo, który oferuje programy w jakości SD oraz nie wymaga abonamentu, zakupu ani wypożyczenia. Przykładami kanałów z materiałami tego typu są YouTube czy serwis z filmami Crackle.
  3. Niektóre internetowe kanały wideo nie obsługują połączeń proxy. Wyłącz ustawienia proxy i ponów próbę.

  Jeżeli test szybkości łącza internetowego wykaże odpowiednią szybkość, a inne materiały wideo z Internetu są odtwarzane prawidłowo, może to świadczyć o czasowej przerwie w działaniu żądanego kanału internetowego. Zalecamy ponowienie próby połączenia ze stacją w późniejszym czasie.