Identyfikator artykułu : 00165374 / Ostatnia modyfikacja : 02.12.2022Drukowanie

Co to jest PlayMemories Home?

    PlayMemories Home to pakiet programowy, który umożliwia importowanie zdjęć i filmów do komputera, a następnie ich przeglądanie i zarządzanie nimi.

    Szczegółowe informacje o programie PlayMemories Home podano zawiera ta strona.

    UWAGA: