Identyfikator artykułu : 00170740 / Ostatnia modyfikacja : 29.05.2023Drukowanie

Po zaimportowaniu do komputera niektóre filmy są podzielone.

  Jeśli w czasie nagrywania filmu objętość pliku przekroczy 2 GB, następuje automatyczny podział pliku, ale aparat odtwarza nagranie w sposób ciągły. Jeśli do importowania filmów do komputera używany jest program PlayMemories Home™, podzielone pliki zostaną automatycznie połączone w czasie importowania.

  UWAGI:

  • Podzielone filmy MP4 nie zostaną automatycznie połączone w czasie importowania, nawet jeśli używany jest program PlayMemories Home. Do łączenia takich filmów należy użyć funkcji edycyjnych programu PlayMemories Home.
  • Automatyczne łączenie plików wykonywane jest tylko w komputerach, w których używany jest system plików NTFS lub exFAT. Nie są one łączone, gdy używany jest system plików FAT32. Aby uniknąć takiej sytuacji, należy zmienić system plików na NTFS lub exFAT. System plików można sprawdzić we właściwościach napędu.

   OSTRZEŻENIE: Zmiana systemu plików wiąże się z ryzykiem utraty obecnych danych. Przed zmianą systemu plików należy wykonać kopię zapasową ważnych danych.

  • Aby sprawdzić systemu plików na dysku twardym (wewnętrznym lub zewnętrznym), postępuj zgodnie z poniższym opisem.
   1. Kliknij ikonę Komputer lub Mój komputer (zależnie od wersji systemu Windows), po czym kliknij prawym przyciskiem myszy wyświetlony dysk twardy (lub zewnętrzny dysk twardy) i wybierz opcję Właściwości.
   2. W wyświetlonym oknie sprawdź System plików.
  • Importowanie przy użyciu programu innego niż PlayMemories Home może być przyczyną przerw w dźwięku. Do importowania plików z filmami do komputera zawsze należy używać tego programu, nawet jeśli edycja ma wykonywana w innym programie.
  • Program PlayMemories Home można pobrać z Internetu.
  • Do importowania plików z filmami do programu PlayMemories Home należy używać łącza USB. Użycie łącza Wi-Fi spowoduje podział plików z filmami.