Identyfikator artykułu : 00078917 / Ostatnia modyfikacja : 30.03.2021Drukowanie

Na ekranie LCD pojawia się komunikat o błędzie dotyczący akumulatora.

  UWAGA: Nie gwarantuje się działania z akumulatorami i akcesoriami innych producentów. W razie problemów należy kontaktować się z producentem tych akcesoriów.

  Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:

  1. Skontroluj styki akumulatora.
   • Zetrzyj zabrudzenia ze styków akumulatora suchą, czystą ściereczką, bawełnianą watką itp.
   • Uważaj, aby nie dotykać styków rękami lub metalowymi przedmiotami.
  2. Jeśli to możliwe, użyj innego akumulatora InfoLithium firmy Sony.
  3. Jeśli to możliwe, podłącz do kamery zasilacz sieciowy.

   UWAGA: Włącz zasilacz bezpośrednio do gniazdka ściennego. Unikaj używania przedłużaczy i urządzeń chroniących przed przepięciami.

  Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, urządzenie może wymagać naprawy.