Identyfikator artykułu : 00164170 / Ostatnia modyfikacja : 18.05.2017Drukowanie

Czym różnią się technologie Wi-Fi Direct i Digital Living Network Alliance (DLNA)?

    Although both Wi-Fi Direct and DLNA technology are wireless, DLNA requires two or more devices to be on the same network through a router or switch; Wi-Fi Direct technology does not. Produkty z technologią Wi-Fi Direct komunikują się bezpośrednio między sobą, bez pośrednictwa punktu dostępu w podłączonym do sieci routerze lub przełączniku.

    Dalsze informacje o technologiach Wi-Fi Direct i DLNA zawierają następujące strony internetowe: