Identyfikator artykułu : 00070657 / Ostatnia modyfikacja : 27.12.2017

Nie można wyświetlić miniatur zapisanych na aparacie cyfrowym podłączonym do portu USB.

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Miniatury mogą nie być wyświetlane, jeżeli aparat cyfrowy jest ustawiony na tryb Picture Transfer Protocol (PTP) lub Media Transfer Protocol (MTP) w celu przesyłania nagrań wideo lub zdjęć na dysk komputera. Niektóre modele odtwarzaczy Blu-ray, odtwarzaczy sieciowych, amplitunerów oraz systemów kina domowego (patrz część Produkty poniżej) mogą nie obsługiwać tych trybów.

Dla opcji USB Connection [Połączenie USB] zaleca się wybrać ustawienie Auto lub Mass Storage/MSC Setting [Pamięć masowa] (jeśli są dostępne). Można również użyć czytnika kart USB, który obsługuje kartę pamięci stosowaną w aparacie.