Identyfikator artykułu : 00070657 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Nie można wyświetlić miniatur zapisanych na aparacie cyfrowym podłączonym do portu USB.

    Miniatury mogą nie być wyświetlane, jeżeli aparat cyfrowy jest ustawiony na tryb Picture Transfer Protocol (PTP) lub Media Transfer Protocol (MTP) w celu przesyłania nagrań wideo lub zdjęć na dysk komputera. Niektóre modele odtwarzaczy Blu-ray, odtwarzaczy sieciowych, amplitunerów oraz systemów kina domowego (patrz część Produkty poniżej) mogą nie obsługiwać tych trybów.

    Dla opcji USB Connection [Połączenie USB] zaleca się wybrać ustawienie Auto lub Mass Storage/MSC Setting [Pamięć masowa] (jeśli są dostępne). Można również użyć czytnika kart USB, który obsługuje kartę pamięci stosowaną w aparacie.