Identyfikator artykułu : 00240060 / Ostatnia modyfikacja : 13.02.2020Drukowanie

Jak zsynchronizować okulary 3D z telewizorem

  UWAGA: telewizory 3D i 3D ready firmy Sony współpracują tylko z okularami 3D Sony. Nie są obsługiwane okulary innych producentów, w tym okulary używane w kinach 3D i parkach rozrywki.

  1. Upewnij się, że telewizor jest włączony i skonfigurowany do oglądania obrazu 3D.
  2. Upewnij się, że nadajnik synchronizujący 3D nie jest zasłonięty. Może się tak zdarzyć, gdy ktoś stanie między nadajnikiem a osobą noszącą okulary 3D.
  3. Osoba używająca okularów powinna znajdować się w pokazanej poniżej strefie zasięgu nadajnika. Obraz
  4. Naciśnij przycisk zasilania na spodzie okularów. Co 3–5 sekund migać będzie zielona lampka sygnalizująca włączenie działanie okularów. Obraz

   UWAGA: jeśli naciśnięcie przycisku zasilania nie powoduje włączenia się zielonej lampki, bateria w okularach może być nieprawidłowo włożona lub wymagać wymiany.

  5. Okulary należy założyć, będąc naprzeciwko telewizora.

   UWAGA: synchronizacja okularów może nastąpić z pewnym opóźnieniem.