Identyfikator artykułu : 00059232 / Ostatnia modyfikacja : 20.10.2022Drukowanie

Aparat nie może się połączyć z punktem dostępu.

  Możliwość połączenia aparatu z bezprzewodowym punktem dostępu zależy od siły sygnału sieci bezprzewodowej, odległości aparatu od punktu dostępu, a także poprawności ustawień połączenia z punktem dostępu w aparacie. Aby rozwiązać ten problem, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą.

  1. Upewnić się, że punkt dostępu bezprzewodowej sieci lokalnej (WLAN) jest włączony.
  2. Zbliżyć aparat do punktu dostępu.

   WAŻNE: Zasięg połączenia może ulec zmniejszeniu w zależności od warunków otoczenia, na przykład fal radiowych lub materiałów, z których wykonane są ściany pomiędzy aparatem i punktem dostępu sieci WLAN. Inne urządzenia, takie jak na przykład kuchenki mikrofalowe czy bezprzewodowe urządzenia Bluetooth®, również mogą zakłócać łączność.

  3. Należy się upewnić, że w menu aparatu wybrano właściwy punkt dostępu.
  4. W przypadku próby nawiązania połączenia z zabezpieczoną siecią WLAN należy się upewnić, że wpisano prawidłowy klucz szyfrowania punktu dostępu.
  5. Nawiązywanie połączenia z publiczną siecią WLAN może wymagać skonfigurowania usługi sieciowej.