Identyfikator artykułu : 00100172 / Ostatnia modyfikacja : 12.11.2014Drukowanie

Zalecenia dotyczące fotografowania szybko rozgrywających się wydarzeń.

  Istnieje wiele metod fotografowania szybko rozgrywających się wydarzeń. Zależą one od rodzaju ruchu uwiecznianego na zdjęciach i oczekiwanej jakości obrazu. Na końcowy efekt składają się: praktyka i umiejętności oraz techniki fotografowania i ustawienia aparatu.

  Możesz wybrać dla opcji Drive mode (Tryb zapisu) ustawienie Continuous Shooting (Zdjęcia seryjne) lub dla opcji Scene Selection (Tryby tematyczne) ustawienie Sports mode (Tryb sportowy).

  Oto kilka dodatkowych zaleceń, jeśli chcesz mieć pełniejszą kontrolę nad ustawieniami:

  1. W miarę możliwości stosuj jasny obiektyw, czyli mający duży otwór przysłony.

   WAŻNE: ma to szczególne znaczenie w przypadku fotografowania z dużej odległości w słabych warunkach oświetleniowych. Zbyt mała ilość światła utrudnia fotografowanie poruszających się obiektów. Większy otwór przysłony umożliwia szybsze gromadzenie światła. Do fotografowania z dużej odległości w słabych warunkach oświetleniowych zaleca się użycie obiektywu o wartości przysłony F2,8 lub mniejszej.

  2. Jeśli możesz odpowiednio zbliżyć się do fotografowanego obiektu, używaj lampy błyskowej.
  3. Zwiększ czułość ISO.
  4. Włącz w aparacie tryb preselekcji czasu naświetlania (S).
  5. Wyreguluj odpowiednio czas naświetlania.

   • Aby całkowicie zatrzymać ruch na zdjęciu, stosuj krótsze czasy otwarcia migawki (ogólnie zalecana jest wartość 1/250 s lub mniejsza).
   • Aby uzyskać efekt rozmycia nadający większej ekspresji poruszającym się obiektom, stosuj dłuższe czasy otwarcia migawki (ogólnie w zakresie od 1/50 do 1/100 s).

   WAŻNE: osiągnięcie oczekiwanych wyników może wymagać poeksperymentowania z różnymi wartościami czasu otwarcia migawki. W zależności od tego, jak szybko przemieszcza się fotografowany obiekt i jak daleko się znajduje, może być konieczne skrócenie lub wydłużenie czasu otwarcia migawki.

  6. Zależnie od charakterystyki ruchu obiektu dobierz odpowiednie ustawienie ostrości w podany niżej sposób.

   • Jeśli poruszający się obiekt utrzymuje swoją względną pozycję w kadrze, użyj trybu Automatic AF (AF-A) (Automatyczny AF).

    UWAGI:
    • W trybie AF-A aparat automatycznie wykrywa, czy obiekt porusza się, czy nie, i odpowiednio przełącza się między trybami autofokusa Single-shot AF (AF-S) (Pojedynczy AF) i Continuous AF (AF-C) (Ciągły AF).
    • W przypadku fotografowania szybko poruszających się obiektów z wybranym trybem autofokusa AF-A przełączanie trybów AF może okazać się czasami zbyt wolne, aby aparat mógł kontynuować ustawianie ostrości na przemieszczającym się obiekcie. W takim przypadku zalecane jest użycie trybu AF-C.

   • Jeśli obiekt porusza się po całym polu widzenia aparatu, wybierz tryb autofokusa AF-C.

    UWAGA: przy korzystaniu z trybu AF-C aparat ustawia ostrość w sposób ciągły, gdy przycisk spustu migawki jest naciśnięty do połowy. Aby wykonać zdjęcie, naciśnij przycisk spustu migawki do końca.

   • Jeśli obiekt zajmuje tylko niewielką część kadru (około 15%) i porusza się zbyt szybko, aby udało się zablokować na nim ostrość, zastanów się nad wybraniem trybu Manual Focus (MF) (Ręczne ustawianie ostrości), aby samodzielnie regulować ostrość.

  7. Jeśli korzystasz z obiektywu o dużym powiększeniu, w razie potrzeby zamontuj aparat na statywie trój- lub jednonożnym, aby zwiększyć jego stabilność.

  Jeśli podczas wykonywania powyższych czynności wymagane będzie wprowadzenie informacji dotyczących konkretnego modelu urządzenia, należy skorzystać z dostarczonej z nim instrukcji obsługi.

  Więcej wskazówek i przykładów można znaleźć w artykule Zdjecia obiektów w ruchu.