Inspiruje nas majestat Ziemi

Firma Sony nie zdołałaby zapewniać tak wspaniałych wrażeń bez inspiracji z otaczającego świata. Sony wykorzystuje kreatywność i technologię, by do 2050 r. zrealizować plan ochrony środowiska „Droga do zera”, i przyspiesza działania, które pomogą nam spokojnie żyć na naszej planecie.

TEMATY
Innowacje służące ekologii na Ziemi
Przeciwdziałanie zmianom klimatu
Działania na rzecz zasobów naturalnych i bioróżnorodności
Cel: maksymalna inspiracja przy minimalnych wymiarach
Przeciwdziałanie zmianom klimatu
Działania na rzecz zasobów naturalnych i bioróżnorodności
Proekologiczne cechy produktów elektronicznych
Działania proekologiczne firmy Sony na całym świecie
Regulacje prawne i inne informacje dotyczące Twojego kraju

Dowiedz się więcej na temat regulacji prawnych dotyczących produktów Sony w Twoim kraju.