Aby wypełniać świat emocjami, musimy dbać o zdrowie społeczeństwa i naszą planetę. Zobowiązujemy się wypełniać obowiązki dotyczące ochrony środowiska i wnosić wkład w tę ochronę poprzez naszą technologię.

TEMATY
Proekologiczne cechy produktów elektronicznych
Regulacje prawne i inne informacje dotyczące Twojego kraju

Dowiedz się więcej na temat regulacji prawnych dotyczących produktów Sony w Twoim kraju.