Zdjęcie plastiku z recyklingu SORPLAS i aparatu ZV-1F Zdjęcie plastiku z recyklingu SORPLAS i aparatu ZV-1F

ZV-1F — urzeczywistnienie naszej ekologicznej wizji

Cel: zerowy ślad ekologiczny

Firma Sony czerpie inspiracje z piękna świata i z uwagą traktuje potrzebę ochrony Ziemi, umożliwiając zarazem tworzenie jeszcze piękniejszych, bardziej kreatywnych obrazów.
Przyspieszamy realizację licznych inicjatyw ekologicznych, aby do 2040 roku cała Grupa Sony osiągnęła zerową emisję netto, a do 2050 roku — zerowy ślad ekologiczny.
Obraz ilustrujący inicjatywę Sony Road to Zero

Produkty powstające z myślą o ludziach i środowisku

Nowa osłona przeciwwiatrowa z ponownie przetworzonymi butelkami PET0

Firma Sony rozszerzyła wykorzystanie tworzyw z recyklingu poza sam korpus aparatu — na osłonę przeciwwiatrową. Jest ona owocem szczegółowych badań nad jakością dźwięku i efektywnością ochrony przed wiatrem. Powstaje wyłącznie z butelek PET z recyklingu0. Zmniejsza wpływ firmy Sony na środowisko, zachowując wymagane właściwości.
Zdjęcie osłony przeciwwiatrowej i plastikowej butelki
Ilustracja systemu recyklingu, w którym odpady z tworzyw sztucznych są przetwarzane na SORPLAS i wykorzystywane w produktach Sony
[1] Rozdrabnianie  [2] Formowanie  [3] Produkty  [4] Odbiór z fabryk/rynku

SORPLAS™ — projektowanie lepszej przyszłości

SORPLAS powstaje z używanych butelek na wodę, zużytych dysków optycznych pochodzących z fabryk i rynku oraz opracowanego przez nas uniepalniacza. Znajduje zastosowanie w wielu produktach Sony i innych producentów. SORPLAS nie ulega nadmiernej degradacji po kilkakrotnym ponownym przetworzeniu. Mamy zatem nadzieję, że w przyszłości tworzywo to będzie odzyskiwane i ponownie wykorzystywane w nowych produktach.

Duża zawartość tworzyw z recyklingu — nawet 99%

Udział tworzyw z odzysku w plastiku z recyklingu używanym w sprzęcie elektronicznym wynosi zwykle około 30%0. Nasz przełomowy uniepalniacz na bazie siarki zapewnia wysoką, stabilną jakość tworzywa sztucznego, nawet gdy udział surowców wtórnych sięga 99%2.

 

[1] SORPLAS
[2] Surowce wtórne: 99%2 [3] Uniepalniacze, inne dodatki: 1%


[4] Typowy poliwęglan pochodzący z recyklingu3
[5] Pierwotne tworzywa sztuczne powstające z ropy naftowej: 55%4  [6] Surowce wtórne: 30%  [ 7] Uniepalniacze, inne dodatki: 15%

Wykresy kołowe ukazujące duży udział surowców wtórnych w tworzywie SORPLAS w porównaniu z typowym uniepalniaczem z poliwęglanu z recyklingu

Tworzywo SORPLAS w aparacie ZV-1F

W wewnętrznych i zewnętrznych elementach aparatu ZV-1F wykorzystujemy tworzywo SORPLAS0. Ten wysokiej jakości plastik z recyklingu ma dwie zalety: poprawia właściwości produktu i zmniejsza jego wpływ na środowisko.
Zdjęcie aparatu ZV-1F z założoną osłoną przeciwwiatrową i otwartym wyświetlaczem

SORPLAS w naszych aparatach i kamerach

W ciągu ostatnich 10 lat w naszych aparatach cyfrowych i cyfrowych kamerach wideo wykorzystaliśmy około 379 ton0 plastiku z recyklingu o nazwie SORPLAS.
Zdjęcie aparatów i kamer Sony z tworzywem SORPLAS

Opakowania w służbie lepszej przyszłości

Mniej plastiku w opakowaniu

Aby wyeliminować z opakowań tworzywa sztuczne, do owijania produktów używamy teraz, w miarę dostępności0, włókniny pochodzenia roślinnego1 lub toreb papierowych — bez pogorszenia właściwości ochronnych i amortyzujących.
Zdjęcie kartonu i opakowania aparatu ZV-1F

Zmniejszamy ślad węglowy naszych zakładów produkcyjnych

Zdjęcie lotnicze zakładu produkcyjnego Sony z panelami fotowoltaicznymi

100% energii odnawialnej w produkcji aparatu ZV-1F

Firma Sony ogranicza zużycie energii nie tylko poprzez odpowiednie projektowanie produktów, lecz także w produkcji. Fabryki w Tajlandii i Chinach, w których wytwarzany jest aparat ZV-1F, wykorzystują energię pochodzącą w 100% z odnawialnych źródeł. To nie wszystko: przyspieszamy realizację planu, który zakłada wykorzystanie energii odnawialnej w naszych obiektach na całym świecie.
Zdjęcie aparatu ZV-1F z założoną osłoną przeciwwiatrową

Aparat do vlogowania ZV-1F