kalabryjski wypalacz węgla drzewnego pracujący przy dużym kopcu płonącego węgla drzewnego

Luigi Baldelli

Luigi Baldelli | Italy

„Według mnie fotografia nie daje odpowiedzi, ale pobudza emocje i prowokuje pytania”.

Luigi Baldelli zajmuje się profesjonalną fotografią od 1987 roku. W 1989 roku zaczął śledzić najważniejsze wydarzenia międzynarodowe: upadek totalitaryzmu w Europie Wschodniej, rewolucje w Rumunii i Libanie, wojnę w Zatoce Perskiej, wojnę w byłej Jugosławii, kryzys w Albanii, sytuację socjopolityczną na Bliskim Wschodzie, a także wojny i głód w Afryce. Od 1995 do 2015 roku pracował z Ettore Mo jako korespondent dla magazynu Corriere della Sera, przygotowując fotorelacje z Afganistanu, Indii, Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Europy Wschodniej, Afryki, krajów byłego ZSRR oraz Ameryki Łacińskiej. Jego fotorelacje były publikowane w największych włoskich i zagranicznych magazynach i gazetach, a jego zdjęcia były eksponowane na wystawach poświęconych fotografii prasowej, zarówno we Włoszech, jak i za granicą.

Zestaw Luigiego

Historie Luigiego