Dariusz Kluska nowym dyrektorem generalnym Sony Europe B.V. Oddział w Polsce

Z początkiem nowego roku fiskalnego, który w Sony rozpoczyna się w kwietniu, nastąpiły istotne zmiany w zarządzie Sony Europe B.V. Oddział w Polsce. Dotychczasowy dyrektor generalny, Christos Adamopoulos, który od czterech lat zajmował to stanowisko, od kwietnia 2024 r. będzie zarządzał Sony Europe B.V. w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Nowym dyrektorem generalnym polskiego oddziału Sony został Dariusz Kluska.

Dariusz Kluska.jpg

Dariusz Kluska (na zdjęciu tytułowym) rozpoczął pracę w Sony w 2001 r. Od tego czasu zajmował szereg kierowniczych funkcji w strukturach działu sprzedaży. W 2013 r. został dyrektorem ds. sprzedaży, nadzorującym wszystkie operacje tego działu. Od lipca 2023 r. pełnił również funkcję dyrektora marketingu. Z początkiem kwietnia 2024 r. przejął odpowiedzialność za zarządzanie całym polskim oddziałem Sony w randze dyrektora generalnego.

Identyfikując się z misją Sony, chcę wspierać najważniejsze dla firmy wartości: innowacyjność, kreatywność i najwyższą jakość w relacjach wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Jako dyrektor generalny, będę odpowiedzialnie kierował firmą, dążąc do realizacji celów. Wspólnie z zespołem chcę rozwijać strategiczne partnerstwa oraz identyfikować nowe obszary wzrostu w celu umacniania na polskim rynku marki Sony, która jest rozpoznawalna i ceniona na całym świecie – komentuje Dariusz Kluska.

Stanowisko dyrektora sprzedaży od kwietnia 2024 r. objął Grzegorz Irodenko. Karierę w Sony rozpoczął w 2016 r., dołączając do działu marketingu. Rok później, w 2017 roku, przejął odpowiedzialność za rozwój kategorii telewizorów w dziale marketingu, którą kierował do roku 2021. Od trzech lat pełnił funkcję kierownika ds. sprzedaży, współpracując z kluczowymi partnerami biznesowymi.

 

Aktualizacje w Twojej skrzynce pocztowej

Klikając "Subskrybuj", potwierdzam, że zapoznałem się z Polityka prywatności i wyrażam na nią zgodę.