Witamy

Spersonalizuj swoje konto

Dlaczego warto założyć konto?

 
 

Powiązane konta w serwisach grupy Sony

Uzyskaj dostęp do kilku należących do grupy Sony serwisów online, korzystając z tych samych danych i łącząc konta.

Zamknij
Powiązane konta w usługach Sony
Dlaczego warto powiązać konta?

 • Do uzyskania dostępu do różnych serwisów internetowych prowadzonych przez grupę Sony można używać tych samych danych logowania (adresu mailowego i hasła)
 • Powiązanie kont zapewnia synchronizację danych o poszczególnych kontach. Dzięki temu można szybko i łatwo zaktualizować informacje dotyczące wszystkich kont

 • Które konta można powiązać?

  Powiązać można konta z następujących serwisów internetowych grupy Sony:

  Serwisy prowadzone przez Sony Europe

 • My Sony
 • Community

 • Serwisy prowadzone przez inne firmy z grupy Sony:

 • Xperia Lounge
 • Xperia Store
 • Xperia Care
 • My Support
 • SonyMobile.com
 • MyAccount
 • Developer World

 • Konta zostaną powiązane, jeżeli do ich rejestracji użyty został identyczny adres mailowy.

  Synchronizowane będą podstawowe dane o koncie

  Synchronizowane będą następujące informacje dotyczące powiązanych kont:

 • Identyfikator logowania (adres mailowy)
 • Hasło
 • Data urodzenia
 • Kraj zamieszkania
 • Imię i nazwisko
 • Płeć
 • Preferowany język
 • Adres
 • Numer telefonu
 • Pytanie kontrolne
 • Odpowiedź na pytanie kontrolne

 • Zmiany informacji dotyczących konta wystarczy dokonać na jednym z kont; informacje te zostaną automatycznie zaktualizowane w powiązanych kontach.

  Jak powiązać posiadane konta?

  Przy pierwszym logowaniu do konta na jednym z powyższych serwisów grupy Sony pojawi się propozycja uaktualnienia konta. Przy uaktualnieniu może pojawić się prośba o podanie pewnych dodatkowych informacji. Użytkownik, który po uaktualnieniu konta zaloguje się na dowolne inne konto w jednym z wymienionych powyżej serwisów, otrzyma propozycję powiązania tych dwóch kont (przy założeniu, że do rejestracji obu kont użyty został ten sam adres mailowy). System przeprowadzi też weryfikację, czy podstawowe dane obu kont są jednakowe. W razie stwierdzenia różnic pojawi się prośba o wybór aktualnych danych. Dopiero wówczas możliwe będzie powiązanie kont.

  Jak za pomocą zsynchronizowanych danych logowania można uzyskać dostęp do innego serwisu prowadzonego przez grupę Sony?

  Po uaktualnieniu konta (lub kilku powiązanych kont) dostęp do wszystkich powyższych serwisów grupy Sony można uzyskiwać, podając te same dane logowania. Przy pierwszym logowaniu wymagane jest wypełnienie krótkiego formularza rejestracji konta. Podstawowe dane o koncie zostaną automatycznie wczytane z posiadanego, uaktualnionego konta (lub powiązanych kont), nie będzie więc potrzeby ich ponownego wprowadzania. W ramach rejestracji może się ponadto pojawić prośba o podanie pewnych dodatkowych informacji. Po zakończeniu rejestracji konta istnieje możliwość wyświetlenia i zmiany podstawowych danych o koncie.

  Która firma z grupy Sony sprawuje kontrolę nad powiązanymi kontami?

  Konta poszczególnych serwisów (oraz dane zebrane podczas korzystania z serwisu) nadal pozostaną pod kontrolą tych firm z grupy Sony, które prowadzą odpowiednie serwisy.
  Aby skorzystać z praw odnoszących się do danych osobowych (takich jak prawo dostępu) związanych z określonym kontem, trzeba skontaktować się z odpowiednią firmą z grupy Sony, pod której kontrolą pozostaje konto. W tym celu należy skorzystać z danych zamieszczonych w polityce prywatności.