Identyfikator artykułu : SX063473 / Ostatnia modyfikacja : 11.04.2018Drukowanie

Gdzie znajduje się adres MAC w urządzeniu Xperia?

    Jak znaleźć adres MAC sieci Wi-Fi® MAC w urządzeniu

    1. Upewnij się, że funkcja Wi-Fi® jest włączona.
    2. Na ekranie głównym stuknij ikonę ekranu Aplikacje.
    3. Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia > Informacje o telefonie > Stan > Adres MAC Wi-Fi.