Identyfikator artykułu : SX072373 / Ostatnia modyfikacja : 30.05.2017Drukowanie

Jeśli mam w telefonie dwie karty SIM („dual SIM”), czy mogę prowadzić rozmowę za pomocą jednej karty SIM, a jednocześnie odbierać połączenia na drugiej?

  Funkcja ta umożliwia prowadzenie rozmowy za pomocą jednej z kart SIM w urządzeniu i odbieranie połączeń przychodzących na drugą kartę SIM, pod warunkiem że urządzenie obsługuje tryb aktywności dwóch kart SIM (Dual SIM Dual Active, DSDA). Obecnie większość urządzeń Xperia™ obsługuje jedynie tryb gotowości dwóch kart SIM (Dual SIM Dual Standby, DSDS), który nie umożliwia jednoczesnej obsługi dwóch połączeń na dwóch kartach SIM.

  Tryb gotowości dwóch kart SIM (DSDS)

  Urządzenia DSDS działają z jedną lub dwiema zainstalowanymi kartami SIM. Połączenia i wiadomości można odbierać na obu kartach SIM. Aby korzystanie z obu kart SIM było możliwe, należy włączyć je w menu ustawień funkcji Dual SIM. Transfer danych może być obsługiwany tylko przez jedną kartę SIM w danej chwili, a użytkownik może wybrać, której karty SIM chce używać.

  W każdej chwili można wybrać kartę SIM, która ma być używana do nawiązywania połączeń telefonicznych i wysyłania wiadomości SMS. Kiedy jednak jedna z kart SIM obsługuje połączenie, druga karta SIM jest tymczasowo wyłączana. Oznacza to, że podczas połączenia jest dostępna (aktywna) tylko jedna karta SIM, wybrana przez użytkownika. Nie ma możliwości obsłużenia dwóch połączeń jednocześnie przez dwie karty SIM. Wybranie jednej z kart SIM jako karty obsługującej połączenia powoduje automatyczne wyłączenie drugiej. Funkcja dostępności dwóch kart SIM pozwala nadal odbierać połączenia na wyłączoną kartę SIM. Jeśli funkcja dostępności dwóch kart SIM jest włączona, a użytkownik wybrał kartę SIM 1 do obsługiwania połączeń, wówczas połączenia przychodzące na kartę SIM 2 są przekierowywane do karty SIM 1. Oznacza to, że aktywne połączenie można zawiesić i odebrać połączenie przekierowane z karty SIM 2 (która pozostaje wyłączona) na kartę SIM 1.

  Uwaga! Funkcja dostępności dwóch kart SIM korzysta z funkcji przekierowywania połączeń. Należy skontaktować się z operatorem sieci, aby sprawdzić, czy przekierowywanie połączeń jest dostępne w sieciach, z których korzystają karty SIM w urządzeniu. Przekierowywanie połączeń może nie być dostępne, jeśli są używane karty SIM z różnych krajów lub regionów.

  Urządzenia, które obsługują tryb DSDS i funkcję dostępności dwóch kart SIM

  • Xperia™ C
  • Xperia™ C3 Dual
  • Xperia™ C4 Dual
  • Xperia™ C5 Ultra Dual
  • Xperia™ E1 Dual 
  • Xperia™ E3 Dual
  • Xperia™ E4g Dual
  • Xperia™ E4 Dual
  • Xperia™ L1 Dual SIM
  • Xperia™ M Dual
  • Xperia™ M2 Dual
  • Xperia™ M4 Aqua Dual
  • Xperia™ M5 Dual
  • Xperia™ T2 Ultra Dual
  • Xperia™ Z3 Dual
  • Xperia™ Z3+ Dual
  • Xperia™ Z5 Dual
  • Xperia™ Z5 Premium Dual
  • Xperia™ X Dual SIM
  • Xperia™ X Performance Dual SIM
  • Xperia™ XA Dual SIM
  • Xperia™ XA Ultra Dual SIM
  • Xperia™ XA1 Dual SIM
  • Xperia™ XA1 Ultra Dual SIM
  • Xperia™ XZ Dual SIM
  • Xperia™ XZ Premium Dual SIM
  • Xperia™ XZs Dual SIM

  Uwaga! Telefony Xperia™ tipo dual i Xperia™ E dual także obsługują tryb DSDS, ale nie oferują wszystkich opisanych tu funkcji. 

  Jak włączyć korzystanie z dwóch kart SIM

  1. Sprawdź, czy obie karty SIM zostały włożone.
  2. Na ekranie głównym stuknij ikonę ekranu Aplikacje.
  3. Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia > Dwie karty SIM/Ustawienia dwóch kart SIM.
  4. Przeciągnij w prawo suwak SIM1 i SIM2. Zamiast tego możesz zaznaczyć pola wyboru SIM1 i SIM2.

  Jak włączyć funkcję dostępności dwóch kart SIM

  1. Sprawdź, czy obie karty SIM zostały włączone.
  2. Na ekranie głównym stuknij ikonę ekranu Aplikacje.
  3. Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia > Dwie karty SIM/Ustawienia dwóch kart SIM > Dostępność podwójnej karty SIM.
  4. Przeciągnij w prawo suwak Dostępność podwójnej karty SIM. Numery telefonu obu zainstalowanych kart SIM zostaną wprowadzone automatycznie. Jeśli numery nie zostaną dodane, można wprowadzić je ręcznie. Zamiast tego możesz też postąpić zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

  Tryb aktywności dwóch kart SIM (DSDA)

  W urządzeniach obsługujących tryb aktywności dwóch kart SIM (Dual SIM Dual Active, DSDA) można rozmawiać przy użyciu jednej z kart SIM i jednocześnie odbierać połączenia na drugą kartę.

  Urządzenia, które obsługują tryb DSDA

  • Xperia™ SP dual (model dostępny tylko w niektórych krajach lub regionach)

  Jak włączyć korzystanie z dwóch kart SIM

  1. Na ekranie głównym stuknij ikonę ekranu Aplikacje.
  2. Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia > Dwie karty SIM.
  3. Zaznacz pola wyboru SIM1 i SIM2.