Identyfikator artykułu : S700024549 / Ostatnia modyfikacja : 12.07.2018

Powolne ładowanie akumulatora lub przerywanie ładowania na poziomie 50 lub 80%

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Czasami akumulator komputera VAIO może nie ładować się w pełni lub końcowa część ładowania może trwać dość długo.

Nie oznacza to awarii. Takie zachowanie może być związane z ustawieniami funkcji Battery Care [Konserwacja akumulatora] lub z temperaturą otoczenia.

1. Akumulator nie ładuje się powyżej poziomu 50 lub 80%

2. Akumulator ładuje się zbyt długo

1. Akumulator nie ładuje się powyżej poziomu 50 lub 80%

Jeśli funkcja Battery Care [Konserwacja akumulatora] jest włączona, ładowanie zostanie przerwane po osiągnięciu zadanego poziomu 50% lub 80%. Niniejsza funkcja jest domyślnie wyłączona, lecz po jej włączeniu pozostaje aktywna. Aby móc ładować akumulator do poziomu 100%, należy wyłączyć funkcję Battery Care [Konserwacja akumulatora] w obszarze VAIO Control Center [Centrum sterowania VAIO].

Dodatkowe informacje dotyczące funkcji Battery Care [Konserwacja akumulatora] (ograniczenie poziomu ładowania)

Nowsze modele komputerów VAIO posiadają fabrycznie zainstalowaną funkcję Battery Care [Konserwacja akumulatora]. To narzędzie ogranicza poziom ładowania akumulatora w celu przedłużenia jego żywotności w przypadku zasilania komputera VAIO przez dłuższy czas za pomocą zasilacza sieciowego.

Interfejs (zainstalowanej) funkcji Battery Care [Konserwacja akumulatora] znajduje się w obszarze Start screen -> VAIO Control Center –> Power and Battery [Ekran startowy -> Centrum sterowania VAIO -> Zasilanie i akumulator].

Wygląd Centrum sterowania VAIO może się nieznacznie różnić w zależności od wersji.

Sterowanie zasilaniem 1


Sterowanie zasilaniem 2


2. Akumulator ładuje się zbyt długo

Akumulator może się ładować powoli w jednym z dwóch opisanych poniżej przypadków.
  • Gdy poziom naładowania akumulatora osiąga 80%, prędkość ładowania spada i do momentu osiągnięcia stanu 100% ładowanie odbywa się wolniej.
  • Ładowanie akumulatora może zostać ograniczone automatycznie w przypadku określonej temperatury otoczenia. Aby tego uniknąć, zalecamy przechowywanie komputera VAIO w temperaturze od 10°C do 40°C.