Identyfikator artykułu : S700024546 / Ostatnia modyfikacja : 12.07.2018Drukowanie

Resetowanie zapomnianego hasła BIOS

  Ten artykuł pozwala
  • określić, którego systemu haseł BIOS używa dane urządzenie VAIO i
  • jak zresetować takie hasło.
  poziom trudności Poziom trudności:
  Łatwy
  wymagany czas Wymagany czas:
  10 minut

  Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do komputera, można zabezpieczyć jego BIOS hasłem.
  Jeśli hasło to zostanie wpisane błędnie trzykrotnie, nastąpi blokada dostępu. Do odblokowania komputera niezbędna będzie asysta pomocy technicznej VAIO Support.

  OPCJA 1: na ekranie wyświetlony jest 16-znakowy kod blokady i prośba o podanie Hasła jednorazowego.

  Jeśli nastąpiła pomyłka przy wpisywaniu hasła, należy wyłączyć komputer, przytrzymując przycisk zasilania przez pięć sekund i uruchomić go ponownie.

  Jeśli niemożliwe jest odzyskanie hasła BIOS, należy wykonać następujące kroki:

  1. Upewnić się, że urządzenie VAIO zostało prawidłowo zarejestrowane przed skontaktowaniem się z pomocą techniczną VAIO Support.
  2. Jeśli problem wystąpi poza godzinami pracy pomocy technicznej, najlepiej wyłączyć komputer i poczekać do następnego dnia.
  3. Przed skontaktowaniem się z pomocą techniczną VAIO Support należy uruchomić komputer i wpisać nieprawidłowe hasło kilka razy, aby wyświetlony został ekran z prośbą o hasło jednorazowe.
  4. Skontaktować się telefonicznie z pomocą techniczną VAIO Support
  5. Agent zweryfikuje dane kontaktowe osoby dzwoniącej. Może być konieczne potwierdzenie tożsamości. Następnie kod jednorazowy zostanie wewnętrznie przetworzony w celu otrzymania hasła obejścia.
  6. WAŻNE: Należy pozostawić komputer włączony aż do otrzymania hasła jednorazowego.
  7. Niedługo potem nastąpi połączenie zwrotne z agentem, który poda hasło jednorazowe pozwalające na odzyskanie dostępu do systemu.

  OPCJA 2: na ekranie jest wyświetlona informacja o blokadzie komputera, 4-cyfrowy kod i prośba o podanie kodu obejścia.

  Należy postępować według procedury opisanej powyżej. Kod będzie składać się tylko z czterech cyfr i nie będzie nazywany hasłem jednorazowym.


  OPCJA 3: na ekranie wyświetlona jest informacja o blokadzie komputera i prośba o podanie hasła jednorazowego.

  Należy postępować według procedury opisanej powyżej, ale potrzebny będzie jedynie numer seryjny komputera. Komputer nie musi być włączony podczas przetwarzania problemu.


  OPCJA 4: niektóre starsze modele urządzeń VAIO nie mogą zostać odblokowane telefonicznie.

  Aby je odblokować, konieczna jest pomoc Autoryzowanego Centrum Naprawczego VAIO. Należy skontaktować się z pomocą techniczną VAIO Support, aby uzyskać więcej informacji.