Music Center for PC

  Wsadowe konwertowanie plików ATRAC

  1. Wybierz (Menu) w lewym górnym rogu ekranu, a następnie wybierz [Konwersja zbiorcza ATRAC] z menu [Narzędzia].
  2. Sprawdź wyświetlone informacje i wybierz [Następny].
  3. Wybierz Typ pliku do konwersji plików ATRAC do formatu, określ Przetwarzanie ATRAC po konwersji plików, po czym wybierz [Następny].
  4. Sprawdź wyświetlone informacje i wybierz [Rozpocznij].

   Uwaga

   Gdy jest dużo plików ATRAC, konwersja może zająć trochę czasu.

  5. Po zakończeniu konwersji wsadowej wybierz [OK].

   Uwaga

   Pliki ATRAC zostaną usunięte z pozycji Moja biblioteka, a zostaną zarejestrowane skonwertowane pliki AAC lub FLAC.
   Pliki ATRAC pozostaną w folderze komputera.