Music Center for PC

  Konwersja szybkości transmisji danych podczas przenoszenia utworów do urządzenia audio, na przykład odtwarzacza WALKMAN®

  To ustawienie włącza konwersję przenoszonych utworów zapisanych na komputerze do formatu AAC, co umożliwia przeniesienie większej liczby utworów do urządzenia audio.
  Odpowiednią szybkość transmisji danych można wybrać w menu [Ustawienia].

  1. Kliknij (Menu) w lewym górnym rogu i wybierz [Ustawienia] z menu [Narzędzia].
  2. Kliknij [Przeniesienie urządzenia] w lewym okienku okna [Ustawienia].
  3. Wybierz [Przenoszenie z automatycznym przypisaniem: Pliki będą zawsze konwertowane na format AAC, a następnie przenoszone.] w pozycji [Tryb przenoszenia], a następnie wybierz odpowiednią szybkość transmisji danych z rozwijanego menu [Przepływność konwersji:].
  4. Kliknij [OK], aby zamknąć okno.
  Procedura została zakończona. Upewnij się, że utwory zostały przeniesione do urządzenia audio z zadanymi ustawieniami.