Music Center for PC

  Lista klawiszy skrótów

  Skrót klawiaturowy
  Polecenie
  F1
  Przycisk wyświetla informacje pomocnicze.
  F5
  Przycisk odświeża informacje wyświetlane na ekranie.
  F6 lub Ctrl + P
  Przycisk uruchamia lub wstrzymuje odtwarzanie utworu.
  F7
  Przycisk zatrzymuje odtwarzanie utworu.
  F8
  Przycisk włącza lub wyłącza dźwięk.
  F9 lub Ctrl + Strzałka w dół
  Przycisk zmniejsza głośność.
  F10 lub Ctrl + Strzałka w górę
  Przycisk zwiększa głośność.
  Alt
  Przycisk wyświetla menu [Plik].
  Alt + F4
  Przycisk zamyka aktualnie wyświetlany ekran lub kończy pracę uruchomionej aplikacji.
  Usuń
  Przycisk usuwa wybrany element.
  Ctrl + A
  Przycisk zaznacza wszystkie utworu na liście nagrań.
  Ctrl + Shift + A
  Przycisk anuluje zaznaczenie wszystkich utworów.
  Ctrl + C
  Przycisk kopiuje zaznaczony tekst na ekranie edycji.
  Ctrl + E
  Przycisk służy do wysuwania płyty z napędu CD.
  • W przypadku niektórych napędów CD może nie udać się wysunąć płyty.
  Ctrl + F
  Przycisk przesuwa kursor do pola wyszukiwania według słowa kluczowego.
  Ctrl + N
  Przycisk tworzy nową listę odtwarzania.
  Ctrl + Shift + N
  Przycisk tworzy nową listę odtwarzania z wybranych utworów.
  Ctrl + O
  Przycisk wyświetla ekran [Importuj plik]. Można wybrać utwory i zaimportować je z komputera do aplikacji „Music Center for PC”.
  Ctrl + V
  Przycisk wkleja skopiowany lub wycięty tekst na ekranie edycji.
  Ctrl + X
  Przycisk wycina zaznaczony tekst na ekranie edycji.
  Ctrl + Strzałka w prawo
  Przycisk odtwarza następny utwór.
  Ctrl + Strzałka w lewo
  Przycisk wraca do początku aktualnie odtwarzanego utworu.
  ESC lub Backspace
  Przycisk przesuwa o jedną warstwy w górę.

  Uwaga

  • W niektórych przypadkach może być wykonana inna operacja niż funkcja klawisza skrótu ustawiona w programie „Music Center for PC”, ponieważ funkcje przypisane do klawiszy funkcyjnych przez niektórych producentów komputerów mogą mieć wyższy priorytet.