Music Center for PC

  Rejestrowanie obrazów okładek lub obrazów wykonawcy

  Obrazy okładek można przypisać do utworów, list odtwarzania, albumów itp. Wówczas obrazy okładek będą wyświetlone.
  Można także zarejestrować obrazy wykonawców i je wyświetlać.

  Wskazówka

  • Po zaimportowaniu utworów z płyty audio CD, informacje o muzyce będzie można uzyskać automatycznie przez Internet.
   Po znalezieniu obrazów okładek zostaną one automatycznie zarejestrowane.
  • W przypadku obrazów okładek lub obrazów wykonawców są obsługiwane następujące formaty plików:
   • Format JPEG (rozszerzenie pliku: .jpg)
   • Format GIF (rozszerzenie pliku: .gif)
   • Format BMP (rozszerzenie pliku: .bmp)
   • Format PNG (rozszerzenie pliku: .png)

  Rejestrowanie obrazów okładek lub obrazów wykonawcy ręcznie

  Wskazówka

  • Można uzyskać obrazy okładek i zarejestrować je automatycznie.
   Kliknij [Pobierz okładkę] w punkcie 4.
  1. Przygotuj obraz okładki lub obraz wykonawcy, który chcesz zarejestrować.
  2. Wybierz kategorię w pozycji [Moja biblioteka] na pasku bocznym.
   • Aby zarejestrować obraz okładki:
    Wybierz opcję [Albumy] lub [Utwory].
   • Aby zarejestrować obraz wykonawcy:
    Wybierz [Wykonawcy].
  3. Kliknij [] w przypadku utworu, albumu lub wykonawcy, do którego chcesz przypisać obraz okładki lub obraz wykonawcy, a następnie wybierz [Właściwości].
  4. Wybierz [Okładka] (A) lub [Zdjęcie wykonawcy] (C), a następnie kliknij [Wybierz okładkę…] (B) lub [Zarejestruj zdjęcie wykonawcy] (D).
   • Aby zarejestrować obraz okładki:
   • Aby zarejestrować obraz wykonawcy:
  5. Wybierz plik obrazu, który chcesz zarejestrować jako obraz okładki lub obraz wykonawcy.

  Wskazówka

  • Pliku obrazu można także zarejestrować jako obraz okładki lub obraz wykonawcy, przeciągając je i upuszczając na obszar obrazu karty [Okładka] lub [Zdjęcie wykonawcy] na ekranie [Właściwości].

  Zmiana lub usuwanie obrazów okładek lub obrazów wykonawców

  • Aby zmienić obrazy okładek lub obrazy wykonawców

   Obraz okładki lub obraz wykonawcy można zmienić, postępując zgodnie z procedurą ręcznej rejestracji obrazu okładki lub obrazu wykonawcy.

  • Aby usunąć obrazy okładek lub obrazy wykonawców

   Kliknij [Usuń] na karcie [Okładka] lub [Zdjęcie wykonawcy] na ekranie [Właściwości].