Usuwanie utworów

  1. Wybierz kategorię w pozycji [Moja biblioteka] (A) na pasku bocznym.
  2. Wybierz utwór, który chcesz usunąć.

   Wskazówka

   • Aby wybrać kilka utworów, wybieraj poszczególne utwory, przytrzymując wciśnięty klawisz [Ctrl].
   • Aby wybrać wszystkie utwory, naciśnij klawisz [A], przytrzymując wciśnięty klawisz [Ctrl].
   • Aby wybrać zakres utworów, wybieraj poszczególne utwory, przytrzymując wciśnięty klawisz [Shift].
  3. Kliknij [Menu(B) w przypadku utworu, który chcesz usunąć.
  4. Kliknij [Usuń].

  5. Kliknij [Tak].

   Jeśli chcesz również usunąć utwór z komputera, dodaj znacznik wyboru w pozycji [Usuń także plik(i) na komputerze.].