Music Center for PC

  Ograniczenia dotyczące przenoszenia plików

  • W następujących przypadkach pojawi się komunikat o błędzie i przenoszenie nie powiedzie się:
   • Przy próbie przeniesienia utworów, których aplikacja „Music Center for PC” nie może odtworzyć.
   • Przy próbie przeniesienia utworów, które nie są obsługiwane przez urządzenie audio, takie jak odtwarzacz WALKMAN®.
   • W przypadku mniejszej ilości wolnego miejsca na urządzeniu audio od rozmiaru pliku utworu, który próbujesz przenieść.
  • Po zmianie lub usunięciu lokalizacji docelowej utworów nie będzie możliwe przeniesienie utworów.
  • Nie należy odłączać urządzenia audio od komputera podczas przenoszenia danych. Grozi to uszkodzeniem danych lub awarią.
  • Podczas przenoszenia nagrań, komputer nie powinien przełączać się w stan nieaktywny, np. w tryb uśpienia, z użyciem funkcji timera.