Music Center for PC

  Usuwanie utworów z urządzenia audio

  Korzystając z aplikacji „Music Center for PC”, można usuwać utwory z urządzenia audio, na przykład z odtwarzacza WALKMAN®.
  Wykonaj poniższą procedurę, aby usunąć niepotrzebne utwory i zwiększyć ilość wolnego miejsca w urządzeniu audio.

  1. Podłącz urządzenie audio do komputera.
  2. Wybierz podłączone urządzenie z listy [Przenieś i zarządzaj] (A) na pasku bocznym.

   Pojawi się ekran przenoszenia.

  3. Kliknij [Zarządzaj utworami na urządzeniu] (B).
  4. Wybierz utwór, który chcesz usunąć.

   Wskazówka

   • Aby wybrać kilka utworów, wybieraj poszczególne utwory, przytrzymując wciśnięty klawisz [Ctrl].
   • Aby wybrać wszystkie utwory, naciśnij klawisz [A], przytrzymując wciśnięty klawisz [Ctrl].
   • Aby wybrać zakres utworów, wybieraj poszczególne utwory, przytrzymując wciśnięty klawisz [Shift].
  5. Kliknij [Menu] (C) w przypadku utworu, który chcesz usunąć.
  6. Kliknij [Usuń].

   Pojawi się ekran potwierdzenia.

  7. Kliknij [Tak].