Music Center for PC

  Sposób korzystania z ekranu przenoszenia

  W tej części opisano ekran przenoszenia.

  Podłącz urządzenie audio, na przykład odtwarzacz WALKMAN® do komputera, a następnie wybierz podłączone urządzenie z listy [Przenieś i zarządzaj] (A) na pasku bocznym. Pojawi się ekran przenoszenia (B).

  Szczegóły na ekranie przenoszenia

  (1)

  (Przenieś na urządzenie)
  Przesyłanie zaznaczonych nagrań na liście nagrań do urządzenia.

  (2)

  Nazwa urządzenia
  Wyświetlana jest nazwa urządzenia.
  (np. Seria NW-A50)

  (3)

  Lokalizacja docelowa
  Można wybrać [Pamięć systemowa] lub [Karta pamięci] jako miejsce docelowe.

  (4)

  Miejsce na dysku
  Wyświetlana jest ilość wolnego miejsca w lokalizacji docelowej.

  (5)

  [Zarządzaj utworami na urządzeniu]
  Kliknij, aby wyświetlić listę nagrań na urządzeniu.
  Można importować nagrania do komputera lub usuwać nagrania z urządzenia.

  (6)

  [Ustawienia przeniesienia urządzenia]
  Kliknij, aby wyświetlić ekran ustawień przenoszenia.
  Można zmieniać ustawienia trybu przenoszenia.