Music Center for PC

  Korzystanie z funkcji DSEE HX

  Funkcja ta poprawia jakość dźwięku plików audio. Funkcja pozwala odtwarzać czyste dźwięki wysokiego pasma, które często są tracone.

  Kliknij (DSEE HX) (A) na panelu operacji odtwarzania, a następnie ustaw funkcję DSEE HX na [Wł.].

  Uwaga

  • Funkcja DSEE HX jest dostępna, gdy w pozycji (Wyjście audio) ustawiono [ASIO] lub [Wyłącznie WASAPI].
  • Funkcja DSEE HX nie jest dostępna w następujących sytuacjach:
   • Podczas odtwarzania płyty CD.
   • Podczas odtwarzania utworu w formacie pliku DSD.
   • Podczas odtwarzania utworu o wyższej kwantyzacji niż 16 bitów i  częstotliwości próbkowania powyżej 48 kHz.