Music Center for PC

  Zmiana trybu odtwarzania utworu (odtwarzanie wielokrotne/odtwarzanie losowe)

  Możesz zmienić tryb odtwarzania. (Odtwarzanie wielokrotne/Odtwarzanie losowe)

  Odtwarzanie wielokrotne

  Wielokrotne odtwarzanie jednego utworu lub wszystkich utworów wyświetlanych na liście.

  Odtwarzanie losowe

  Odtwarzanie utworów wyświetlanych na liście nagrań w losowej kolejności.

  Tryb odtwarzania losowego i tryb odtwarzania normalnego oraz rodzaj odtwarzania wielokrotnego można przełączać klikając (tryb odtwarzania losowego) lub klikając kilkakrotnie (tryb odtwarzania wielokrotnego) na panelu operacji odtwarzania (A).

  • Losowo:
   Odtwarzanie utworów wyświetlanych na liście nagrań w losowej kolejności.
  • Powtarzanie 1 utworu:
   Wielokrotne odtwarzanie następnego utworu. Po przełączeniu do tego trybu podczas odtwarzania utworu, utwór ten będzie odtwarzany wielokrotnie.
  • Powt. wsz.:
   Wielokrotne odtwarzanie wszystkich utworów wyświetlanych na liście nagrań. Jeżeli w pozycji [Moja biblioteka] wyświetlane są albumy, utwory w wybranym albumie będą odtwarzane wielokrotnie.

  Wskazówka

  Gdy chcesz odtwarzać utwory losowo tylko w obrębie wybranego albumu lub wybranej listy odtwarzania, skonfiguruj ustawienie w następujący sposób.

  1. Kliknij (Menu) w lewym górnym rogu i wybierz [Ustawienia] z menu [Narzędzia].
  2. Wybierz [Wybrany zakres] w pozycji [Odtwarzanie utworów].