Ekran odtwarzania

  Nazwy i funkcje elementów

  (A) Operacje odtwarzania (*)

  Dostępne są następujące operacje:

  • Odtwarzanie utworów
  • Zmiana trybu odtwarzania
  • Regulacja jakości dźwięku (funkcja korektor)
  • Głośność itp.
  (B) Pasek boczny

  Można przełączać pomiędzy poniższymi trybami wyświetlania:

  • Lista utworów lub list odtwarzania
  • Ekran przenoszenia
  (C) Lista nagrań

  Można wyświetlić listę utworów lub list odtwarzania.

  (Dźwięk wysokiej rozdzielczości)
  Ikona ta wskazuje nagrania z dźwiękiem wysokiej rozdzielczości.
  (Brak pliku w lokalizacji zapisu)
  Ta ikona jest wyświetlana, gdy w lokalizacji docelowej nie zostało zapisane nagranie.
  (D)Menu

  Można importować pliki, zmieniać rozmiar tekstu na ekranie, wyświetlać informacje pomocnicze itp.

  * (A)Szczegóły na panelu operacji odtwarzania

  (1)

  (Odtwarzanie losowe)
  Kliknij przycisk, aby przełączyć do trybu odtwarzania losowego.
  (Powrót)
  Kliknij przycisk, aby przejść do początku bieżącego utworu.
  Kliknij szybko przycisk dwa razy, aby przejść do początku poprzedniego utworu.
  / (Odtwarzaj/Wstrzymaj)
  Kliknij przycisk, aby rozpocząć lub wstrzymać odtwarzanie.
  (Następny)
  Kliknij przycisk, aby przejść do początku następnego utworu.
  (Odtwarzanie wielokrotne)
  Kliknij przycisk, aby zmienić ustawienia wielokrotnego odtwarzania.

  (2)

  Obecnie odtwarzany element
  Kliknij przycisk, aby wyświetlić nagranie, które jest aktualnie odtwarzane.
  Po wybraniu wykonawcy lub tytułu albumu na ekranie zostanie wyświetlona odpowiednia kategoria.

  (3)

  (DSEE HX)
  Kliknij przycisk, aby włączyć lub wyłączyć funkcję DSEE HX.
  (Korektor)
  Kliknij przycisk, aby włączyć/wyłączyć funkcję korektora. Można wyregulować jakość dźwięku.
  (Wyjście audio)
  Kliknij przycisk, aby wybrać metodę wysyłania sygnału audio lub urządzenie wyjściowe.
  (Kolejka odtwarzania)
  Kliknij przycisk, aby wyświetlić kolejkę aktualnie odtwarzanych utworów i utworów do odtworzenia. Można usuwać utwory z kolejki lub zmienić kolejność utworów.
  (Głośność)
  Przesuń suwak od lewej do prawej, aby wyregulować głośność. Kliknij ikonę (głośność) z boku suwaka, aby wyłączyć dźwięk.

  (4)

  Pozycja odtwarzania
  Pasek wskazuje pozycję odtwarzania.
  Przesuń suwak lub wybierz odpowiednią pozycję, aby ustawić pozycję odtwarzania.

  (5)

  (Wyświetlanie według okładek) / (Wyświetlanie w formie listy)
  Wyświetlana lista nagrań zostanie przełączona.
  * Tylko niektóre kategorie są obsługiwane.
  (Wyszukiwanie filtrowane)
  Istnieje możliwość filtrowania listy nagrań.

  Zmiana rozmiaru tekstu

  1. Kliknij (Menu) w lewym górnym rogu i wybierz [Ustawienia] z menu [Narzędzia].
  2. Wybierz [Pokaż ekran] (A), a następnie wybierz rozmiar tekstu spośród opcji [S]/[M]/[L] w pozycji [Rozmiar tekstu] (B).
  3. Kliknij [OK].

  Zmiana elementów wyświetlanych na liście nagrań

  1. Kliknij (Menu) w lewym górnym rogu i wybierz [Ustawienia] z menu [Narzędzia].
  2. Wybierz [Elementy wyświetlone na liście utworów] (A), a następnie przesuń elementy, które mają być wyświetlane na liście nagrań do pozycji [Elementy do wyświetlenia] (B).
  3. Kliknij [OK].

  Zmiana opcji Kolor wyświetlania aplikacji

  1. Wybierz menu [Przeglądaj] z (Menu) w lewym górnym rogu ekranu, a następnie wybierz [Kolor wyświetlania aplikacji] spośród poniższych opcji: [Biały], [Czarny], [Czerwony], [Niebieski] lub [Zielony].

  Zmiana opcji Odstęp wyświetlania listy

  1. Wybierz menu [Przeglądaj] z (Menu) w lewym górnym rogu ekranu, a następnie wybierz [Odstęp wyświetlania listy]spośród poniższych opcji: [standard] lub [Wąski].

  Wyświetlanie utworów w albumie

  1. Wybierz [Albumy], [Najnowsze dodane] lub [Listy odtwarzania] na pasku po lewej stronie.
  2. Przełączenie sposobu wyświetlania albumu na [Wyświetl w widoku listy](B).
  3. Kliknij [>](C) po prawej stronie okładki albumu.

  Wskazówka

  Zostaną wyświetlone nazwy utworów w albumie.
  Aby zamknąć ekran utworu albumu, kliknij [∨](D) w celu ukrycia utworów.