Music Center for PC

  Importowanie utworów z urządzenia audio, takiego jak odtwarzacz WALKMAN®

  Utwory przechowywane na urządzeniu audio można importować do aplikacji „Music Center for PC”.

  1. Podłącz urządzenie audio (np. serii NW-A50) do komputera.
  2. Wybierz podłączone urządzenie z listy [Przenieś i zarządzaj] (A) na pasku bocznym.

   Pojawi się ekran przenoszenia (B).

  3. Kliknij [Zarządzaj utworami na urządzeniu] (C) na ekranie przenoszenia.
  4. Wybierz [Utwory] lub [Nauka języka] (D), a następnie kliknij [] (E) w przypadku nagrania, które chcesz zaimportować do komputera.

   Jeżeli urządzenie posiada funkcję do oddzielnego zarządzania utworami i nagraniami do nauki języków obcych, pojawi się informacja [Nauka języka].

  5. Kliknij [Importuj na komputer] (F).

  Uwaga