• Music Center for PC
  • FAQ
  • Aplikacja „Music Center for PC” nie rozpoznaje odtwarzaczy Walkman serii A100 ani serii ZX500.
  Music Center for PC

  Aplikacja „Music Center for PC” nie rozpoznaje odtwarzaczy Walkman serii A100 ani serii ZX500.

  Wypróbuj wykonać poniższe czynności.

  1. Sprawdź informacje dotyczące aktualizacji odtwarzacza Walkman, a następnie zaktualizuj oprogramowanie systemowe odtwarzacza Walkman do najnowszej wersji.

   Sprawdź informacje dla konkretnego modelu w witrynie pomocy technicznej.

  2. Uaktualnij aplikację Music Center for PC do najnowszej wersji.

  3. Odłącz odtwarzacz Walkman od komputera, a następnie podłącz go ponownie do komputera za pośrednictwem przewodu USB.
   Gdy na ekranie odtwarzacza Walkman wyświetlany jest komunikat „Użyj USB do tych działań:”, dodaj znacznik wyboru w pozycji [Przesyłanie plików] i wybierz [OK].

   Uwaga:

   Jeżeli na ekranie odtwarzacza Walkman nie jest wyświetlany komunikat „Użyj USB do tych działań:”, odblokuj ekran odtwarzacza Walkman.