Obrazy okładek utworów przesłanych do odtwarzacza Walkman® nie są wyświetlane.

  Przyczyna:

  Jeżeli obrazy okładek utworów przesłanych do odtwarzacza Walkman nie są wyświetlane, prawdopodobnie przesłane utwory są w formacie WAV.Odtwarzacz Walkman nie może zarejestrować obrazów okładek utworów w formacie WAV.

  Środki zaradcze:

  Aby zarejestrować obrazy okładek utworów przesłanych do odtwarzacza Walkman, należy przeprowadzić konwersję pliku do formatu innego niż format WAV, a następnie przesłać go do odtwarzacza Walkman.
  Wykonaj następującą procedurę kontroli.

  1. Kliknij (Menu) w lewym górnym rogu ekranu, po czym wybierz [Ustawienia] z menu [Narzędzia].
  2. Gdy zostanie wyświetlone okno [Ustawienia], kliknij [Przeniesienie urządzenia] w lewym panelu okna [Ustawienia].
  3. Wybierz [Przenoszenie z automatycznym przypisaniem] w pozycji [Tryb przenoszenia], a następnie wybierz odpowiednią bitową szybkość transmisji.
  4. Wybierz [Przenoszenie z automatycznym przypisaniem] w pozycji [Tryb przenoszenia], a następnie kliknij [v], aby wybrać odpowiednią bitową szybkość transmisji z rozwijanego menu [Przepływność konwersji].
  5. Kliknij [OK], aby zamknąć okno.
  6. Upewnij się, że utwory zostały przesłane do odtwarzacza Walkman i wyświetlany jest obraz okładki.

  Jeżeli obraz okładki nie jest wyświetlany, nawet po wykonaniu powyższej operacji, należy wykonać poniższą procedurę kontroli.

  1. Wybierz kategorię w pozycji [Moja biblioteka] na pasku bocznym.
  2. Z listy utworów wybierz utwór lub album, w przypadku którego chcesz uzyskać informacje o utworach.
  3. Kliknij [Menu] w prawym panelu okna, a następnie wybierz [Właściwości].
  4. Po wyświetleniu okna [Właściwości] kliknij [Okładka].
  5. Kliknij [Konwertuj okładkę].
  6. Kliknij [OK], aby zamknąć okno.
  7. Upewnij się, że utwory zostały przesłane do odtwarzacza Walkman i wyświetlany jest obraz okładki.