Music Center for PC

    Czy aplikacja „Music Center for PC” jest zgodna z systemem Mac?

    Aplikacja „Music Center for PC” nie jest zgodna z systemem Mac. Do przenoszenia utworów z komputera Mac do urządzeń audio, takich jak odtwarzacz WALKMAN®, używaj programu „Content Transfer for Mac” lub skopiuj utwory bezpośrednio do urządzenia audio z aplikacji Finder. Szczegółowe informacje na temat przenoszenia muzyki z komputera Mac można znaleźć w instrukcji obsługi (internetowej) posiadanego urządzenia audio.