• Music Center for PC
    • FAQ
    • Materiałów wideo i zdjęć z biblioteki „Media Go” nie można importować do aplikacji „Music Center for PC
    Music Center for PC

    Materiałów wideo i zdjęć z biblioteki „Media Go” nie można importować do aplikacji „Music Center for PC

    Nie można importować materiałów wideo i zdjęć do aplikacji „Music Center for PC”. Należy korzystać z innej aplikacji, która obsługuje materiały wideo i zdjęcia, takich jak Windows Media Player lub Microsoft Photo.