Music Center for PC

  Informacje o aktualizacjach

  • Została wypuszczona wersja Music Center for PC 2.6.0.

   2023-04-11

   ■Ważne

   • Informacje dla użytkowników urządzeń Walkman® z serii NW-A100 i NW-ZX500

    Aby poprawić stabilność połączenia, proszę zaktualizować oprogramowanie Music Center for PC oraz oprogramowanie sprzętowe używanego produktu do najnowszych wersji. Jeśli nie będzie używana najnowsza wersja oprogramowania sprzętowego lub oprogramowania Music Center, połączenie oprogramowania Music Center for PC z urządzeniem Walkman może być niemożliwe.

   Informacje dotyczące głównej aktualizacji

   • Poprawiono stabilność działania i poziom zabezpieczeń
  • Została wypuszczona wersja Music Center for PC 2.5.0.

   2021-12-16

   ■Ważne

   • Informacje dla użytkowników urządzeń Walkman® z serii NW-A100 i NW-ZX500

    Aby poprawić stabilność połączenia, proszę zaktualizować oprogramowanie Music Center for PC oraz oprogramowanie sprzętowe używanego produktu do najnowszych wersji. Jeśli nie będzie używana najnowsza wersja oprogramowania sprzętowego lub oprogramowania Music Center, połączenie oprogramowania Music Center for PC z urządzeniem Walkman może być niemożliwe.

   Informacje dotyczące głównej aktualizacji

   • Rozwiązano problem uniemożliwiający importowanie pewnych utworów kupionych w serwisie iTunes.
   • Poprawiono stabilność działania.
  • Została wypuszczona wersja Music Center for PC 2.4.0.

   2021-02-25

   ■Ważne

   • Informacje dla użytkowników urządzeń Walkman® z serii NW-A100 i NW-ZX500

    Aby poprawić stabilność połączenia, proszę zaktualizować oprogramowanie Music Center for PC oraz oprogramowanie sprzętowe używanego produktu do najnowszych wersji. Jeśli nie będzie używana najnowsza wersja oprogramowania sprzętowego lub oprogramowania Music Center, połączenie oprogramowania Music Center for PC z urządzeniem Walkman może być niemożliwe.

   Informacje dotyczące głównej aktualizacji

   • Zbieranie informacji o użytkowniku w aplikacji zostało zatrzymane, a funkcja wysyłania zebranych danych została usunięta.
   • Stabilność działania została ulepszona.
  • Została wypuszczona wersja Music Center for PC 2.3.0.

   2020-08-04

   ■Ważne

   • Informacje dla użytkowników urządzeń Walkman® z serii NW-A100 i NW-ZX500

    Aby poprawić stabilność połączenia, proszę zaktualizować oprogramowanie Music Center for PC oraz oprogramowanie sprzętowe używanego produktu do najnowszych wersji. Jeśli nie będzie używana najnowsza wersja oprogramowania sprzętowego lub oprogramowania Music Center, połączenie oprogramowania Music Center for PC z urządzeniem Walkman może być niemożliwe.

   Informacje dotyczące głównej aktualizacji

   • Aplikacja automatycznie wyświetla ekran przesyłania kiedy Walkman zostanie podłączony
   • Po włożeniu płyty CD, aplikacja automatycznie przełącza się na ekran Importuj z CD
   • Podczas dodawania piosenek do listy odtwarzania, sprawdza się czy dana piosenka nie została wcześniej dodana
   • Wprowadzono inne poprawki stabilności i wydajności
  • Została wypuszczona wersja Music Center for PC 2.2.1.

   2020-01-16

   ■Ważne

   • Informacje dla użytkowników urządzeń Walkman® z serii NW-A100 i NW-ZX500

    Aby poprawić stabilność połączenia, proszę zaktualizować oprogramowanie Music Center for PC oraz oprogramowanie sprzętowe używanego produktu do najnowszych wersji. Jeśli nie będzie używana najnowsza wersja oprogramowania sprzętowego lub oprogramowania Music Center, połączenie oprogramowania Music Center for PC z urządzeniem Walkman może być niemożliwe.

   Informacje dotyczące głównej aktualizacji

   • Poprawiono stabilność połączenia dla urządzeń Walkman z serii NW-A100 i NW-ZX500
   • Wprowadzono inne poprawki stabilności i wydajności
  • Została wypuszczona wersja Music Center for PC 2.2.0.

   2019-10-24

   ■Ważne

   Użytkownicy korzystający z urządzeń Walkman® z serii NW-A100 i NW-ZX500 są zobowiązani do przeprowadzenia aktualizacji.
   Jeżeli korzystasz z aplikacji Music Center for PC w wersji 2.1.0 lub starszej, połączenie dla obu tych serii nie zostanie rozpoznane.

   Informacje dot. głównej aktualizacji

   Dzięki odpowiedziom udzielanym na pytania zawarte w ""Odpowiedzi na ankietę"" na temat Music Center for PC w wersji 2.0 i nowszych, dodaliśmy nowe funkcje koncentrujące się na prośbach otrzymanych od naszych użytkowników i niezmiennie poprawiamy łatwość obsługi wersji 2.1.

   • Dodano Walkman® serii NW-A100 i serii NW-ZX500 jako urządzenia kompatybilne
   • Dodano możliwość zmiany koloru wyświetlacza Music Center for PC (czarny, czerwony, niebieski, zielony)
   • Dodano możliwość tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania Mojej biblioteki
   • Dodano funkcję zwijania albumów w Mojej bibliotece, dla Ostatnio dodanych utworów, i ekranów Listy odtwarzania
   • Dodano możliwość wyszukiwania plików ATRAC w Mojej bibliotece i konwertowania ich do formatu AAC lub FLAC
   • Dodano możliwość zmiany odstępów wyświetlanych list
   • Dodano możliwość zapisywania utworów w Mojej bibliotece w formacie FLAC
   • Rozwiązano problem, w którym listy odtwarzania utworzone w Media Go są ponownie ładowane nawet wtedy, gdy zostały usunięte z biblioteki
   • Inne poprawki stabilności i wydajności
  • Została wypuszczona wersja Music Center for PC 2.1.0.

   2019-04-11

   Główna zawartość, która zostanie zaktualizowana

   • Dodano funkcję umożliwiającą pobieranie informacji takich, jak nazwy albumów, tytuły utworów i okładki w przypadkach innych niż importowanie utworów z CD z muzyką
   • Poprawiono problem przy imporcie albumów kompilacyjnych, w których utwory nie były pogrupowane w tym samym albumie w Mojej bibliotece
   • Poprawiono funkcję wyszukiwania w Mojej bibliotece
   • Dodano funkcję umożliwiającą wybór opcji "Wyświetl w widoku listy" na ekranach innych niż ekran listy albumów
   • Dodano funkcję zwijania albumów na ekranie szczegółów Wykonawcy w Mojej bibliotece
   • Dodano funkcję otwierania odpowiedniego ekranu, do którego przynależy utwór na podstawie nazwy utworu, nazwy albumu lub nazwy wykonawcy odtwarzanego utworu
   • Dodano funkcję wyszukiwania, czy plik utworu rzeczywisty istnieje w lokalizacji zapisu pliku utworu zarejestrowanego w aplikacji
   • Inne usprawnienia w zakresie stabilności działania
  • Została wypuszczona wersja Music Center for PC 2.0.2.

   2018-11-05

   Główna zawartość, która zostanie zaktualizowana

   • Rozwiązanie problemu z importem utworów z niektórych płyt CD
  • Została wypuszczona wersja Music Center for PC 2.0.1.

   2018-11-01

   Główna zawartość, która zostanie zaktualizowana

   • Poprawa prędkości obsługi obrazów w My Library
   • Rozwiązanie problemu z komputerami, które po aktualizacji Windows 10 przeprowadzonej w październiku 2018 nie uruchamiają aplikacji w statusie online
   • Rozwiązanie problemu z importem utworów z niektórych płyt CD
   • Poprawa innych kwestii, takich jak stabilność operacyjna
  • Została wypuszczona wersja Music Center for PC 2.0.00.

   2018-10-04

   Główna zawartość, która zostanie zaktualizowana

   • Nowy wygląd
   • Dodano funkcję zmiany rozmiaru czcionki i rozmiaru grafiki okładki
   • Dodano funkcję wyświetlania utworów i list odtwarzania nieprzesłanych do podłączonego urządzenia na liście
   • Rozwiązano problem występujący podczas aktualizacji oprogramowania
  • Została wypuszczona wersja Music Center for PC 1.0.02.

   2017-12-21

   Główna zawartość, która zostanie zaktualizowana

   • Poprawiono stabilność operacyjną i poziom bezpieczeństwa.
  • Została wypuszczona wersja Music Center for PC 1.0.01.

   2017-11-20

   Główna zawartość, która zostanie zaktualizowana

   • Rozwiązano problem niezastosowania ustawień wyświetlania w systemie Windows.
   • Poprawiono stabilność operacyjną i poziom bezpieczeństwa.
  • Została wypuszczona wersja Music Center for PC 1.0.00.

   2017-08-29

   Music Center for PC” to aplikacja do organizacji muzyki na urządzeniach audio i przenoszenia jej między nimi. Możesz przenosić utwory do odtwarzacza WALKMAN® lub odtwarzać nagrania z dźwiękiem wysokiej rozdzielczości.