Music Center for PC

    Czy aplikacja „Music Center for PC” jest zgodna z komputerami Mac? (Music Center for PC Ver.1.0)

    Aplikacja „Music Center for PC” nie jest zgodna z komputerami Mac. Do przenoszenia utworów do odtwarzacza WALKMAN® z komputera Mac, użyj programu „Content Transfer for Mac” lub skopiuj utwory bezpośrednio do odtwarzacza Walkman z aplikacji Finder.