Logo Creators' Cloud
  Creators' App

  Proces przesyłania z aparatu do chmury zatrzymuje się w połowie.

  Jeśli po przesłaniu na ekranie Chmura aplikacji Creators' App pojawi się ikona (Błąd) zamiast (Zakończone), przesyłanie nie zostało zakończone. Stuknij (Powiadomienia) w prawym górnym rogu ekranu głównego i sprawdź komunikaty.
  Ekran Chmura w aplikacji. W prawym górnym rogu ekranu wyróżniona jest ikona „Błąd”.

  Jeśli w oknie Powiadomienia zostanie wyświetlony komunikat [Przesyłanie z (aparat) zostało wstrzymane. (Wskutek rozłączenia z aparatem)]

  Poniżej podano prawdopodobne przyczyny. Można przesyłać, podejmując odpowiednie kroki, a następnie ponownie wykonywać operację przesyłania.

  • Jeśli temperatura aparatu/kamery wzrośnie podczas przesyłania, zasilanie może wyłączyć się w połowie procesu. Informacje w części „Jeśli aparat/kamera nagrzewają się, a zasilanie wyłącza się” poniżej.
  • Przesyłaj w warunkach dobrej łączności, gdy w aparacie wyświetlana jest ikona (Połączono z siecią Wi-Fi, stan łączności dobry), np. w pobliżu routera lub punktu dostępu.
  • W przypadku usunięcia obrazów po stronie aparatu lub rejestrowania obrazów w sposób ciągły przez długi czas w trakcie przesyłania, przesyłanie może zostać przerwane.

  Jeśli aparat/kamera nagrzewają się, a zasilanie wyłącza się

  Jeśli w trakcie przesyłania temperatura aparatu/kamery wzrośnie do pewnego poziomu lub powyżej niego, zasilanie może wyłączyć się w połowie procesu i przesyłanie może zostać przerwane. Aby przywrócić działanie, odczekaj, aż temperatura aparatu/kamery spadnie, a następnie ustaw przełącznik zasilania w pozycji OFF (Wył.), po czym ponownie w pozycji ON (Wł.). Przesyłanie zostanie wznowione od miejsca, w którym nastąpiło wyłączenie zasilania.

  Aby ograniczyć przerwy spowodowane wzrostem temperatury, spróbuj wykonać następujące czynności.

  • W MENU aparatu/kamery w pozycji (Ustawienia) → [Opcja ust. zasil.] → [Temp. auto. wyłącz.] ustaw [Wysoki].
  • Przesyłaj w warunkach dobrej łączności, gdy w aparacie wyświetlana jest ikona (Połączono z siecią Wi-Fi, stan łączności dobry), np. w pobliżu routera lub punktu dostępu.
  • Przed rozpoczęciem przesyłania ustaw w aparacie ekran gotowości do fotografowania zamiast ekranu gotowości do nagrywania filmów.

  Jeśli w oknie Powiadomienia zostanie wyświetlony komunikat [W chmurze nie ma dostępnego miejsca.]

  Możesz kontynuować przesyłanie, wykonując jedną z poniższych czynności.

  Usuń przesłane materiały. W przypadku filmów należy przesyłać filmy proxy zamiast oryginalnych filmów.
  • Filmy proxy charakteryzują się małym rozmiarem pliku i pozwalają zaoszczędzić miejsce, co sprawia, że nadają się do przesyłania do chmury. Filmy proxy można nagrywać jednocześnie z oryginalnymi filmami, ustawiając w MENU aparatu (Fotografowanie) → [Jakość ob./nagr.] → [Ustawienia proxy] → [Nagryw. proxy] → [WŁ.]. Więcej informacji można znaleźć w Przewodniku pomocniczym aparatu/kamery.