Logo Creators' Cloud
  Creators' App

  Aplikacja Creators' App nie obsługuje mojego aparatu lub kamery. Jak mogę przesłać obrazy do chmury?

  Aby przesyłać do chmury obrazy z nieobsługiwanych urządzeń, należy postępować zgodnie z poniższym opisem.

  • Dostępność funkcji chmury zależy od kraju i regionu.
  1. Zainstaluj w smartfonie aplikacje Imaging Edge Mobile i Creators' App.
  2. Zaimportuj obrazy do aplikacji Imaging Edge Mobile.
  3. Uruchom aplikację Creators' App, z ekranu (Pamięć masowa) wybierz nazwę folderu, po czym z wyświetlonego ekranu wybierz [Imaging Edge Mobile].
   Ekran Pamięć w aplikacji. Wyróżniona jest nazwa folderu w lewym górnym rogu ekranu i opcja „Pamięć masowa” u dołu ekranu.
  4. Wybierz opcję [Wybierz], aby przejść na ekran Wybór.
  5. Umieść znaki zaznaczenia na obrazach, które chcesz przesłać, i wybierz opcję (Prześlij), aby przesłać obrazy.