Logo Creators' Cloud
  Creators' App

  Aktualizowanie oprogramowania systemowego aparatu/kamery przy użyciu komputera

  Oprogramowanie systemowe aparatu/kamery można zaktualizować przy użyciu komputera, bez użycia aplikacji Creators' App. Ten sposób nie wymaga zalogowania się na konto członkowskie platformy Creators' Cloud.

  1. Z poziomu komputera wejdź na stronę pobierania w witrynie pomocy technicznej dla danego kraju lub regionu, po czym wybierz odpowiedni model aparatu/kamery.
  2. Po zakończeniu pobierania wykonuj instrukcje z ekranu, aby zaktualizować oprogramowanie systemowe aparatu/kamery.
   • Procedura aktualizacji jest opisana na stronie pobierania.