Logo Creators' Cloud
  Creators' App

  Nie mogę połączyć się z aparatem/kamerą przez punkt dostępu.

  1. Zapoznaj się z instrukcją łączenia.

  Jeśli używasz aparatu/kamery po raz pierwszy, postępuj zgodnie z instrukcją z punktu „Początkowa konfiguracja aparatu/kamery”. Jeśli używasz już aparatu/kamery i chcesz zacząć używać aplikacji Creators' App, postępuj zgodnie z instrukcją z punktu „Jeśli początkowo nie zostało skonfigurowane połączenie”.

  2. Wypróbuj poniższe rozwiązania problemów.

  • Sprawdź, czy aparat/kamera są włączone.
  • Podłącz aparat/kamerę i smartfon do tego samego punktu dostępu.
  • Aby sprawdzić, czy aparat/kamera może się łączyć przez punkt dostępu, zapoznaj się z listą obsługiwanych aparatów/kamer na Stronie głównej.

  3. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany

  Sprawdź i w razie potrzeby zmień poniższe ustawienia, po czym ponów próbę połączenia.

  Android
  • Wyłącz smartfon i włącz go na nowo. (Nie chodzi tu o wyłączenie i ponowne włączenie ekranu.)
  • Jeśli aparat ma [Tryb samolotowy], wyłącz ten tryb.
  • Zainstaluj najnowszą wersję aplikacji Creators' App.
  • Sprawdź w ustawieniach smartfona, czy włączona jest funkcja Wi-Fi.
  • Sprawdź w ustawieniach smartfona, czy wyłączona jest funkcja przenośnego hotspotu.
  • Wyświetl [Ustawienia] smartfona i wyłącz tryb samolotowy.
  • Umieść aparat/kamerę bliżej smartfona.
  • Wyświetl [Ustawienia] smartfona i wyłącz funkcję Bluetooth.
  • Jeśli zainstalowana jest aplikacja sieci VPN lub aplikacja zabezpieczająca, która wykorzystuje sieć VPN, wyłącz sieć VPN.
  • Zresetuj nazwę sieci (SSID) aparatu/kamery.
  • Odinstaluj aplikację Creators' App i zainstaluj ją na nowo.
  • W smartfonie wybierz opcje [Ustawienia] → [System] → [Zresetuj opcje] i zresetuj ustawienia sieci Wi-Fi, transmisji danych w sieci komórkowej i łącza Bluetooth. Zresetowanie może poprawić połączenie, ale spowoduje przywrócenie domyślnych wartości poniższych elementów. W rezultacie ustawienia te trzeba będzie wybrać na nowo.
   • Ustawienia hotspotu i tetheringu
   • Hasło sieci Wi-Fi
   • Ustawienia transmisji danych w sieci komórkowej
   • Informacje o parowaniu urządzeń Bluetooth
  iPhone/iPad
  • Wyłącz iPhone/iPad i włącz go na nowo.
  • Jeśli aparat ma [Tryb samolotowy], wyłącz ten tryb.
  • Zainstaluj najnowszą wersję aplikacji Creators' App.
  • Sprawdź w ustawieniach iPhone’a/iPada, że włączona jest funkcja Wi-Fi.
  • Sprawdź w ustawieniach lub Centrum sterowania iPhone’a/iPada, że wyłączony jest [Hotspot osobisty].
  • Wyświetl [Ustawienia] iPhone’a/iPada i wyłącz tryb samolotowy.
  • Umieść aparat/kamerę bliżej iPhone’a/iPada.
  • Wyświetl [Ustawienia] iPhone’a/iPada i wyłącz funkcję Bluetooth.
  • Jeśli zainstalowana jest aplikacja sieci VPN lub aplikacja zabezpieczająca, która wykorzystuje sieć VPN, wyłącz sieć VPN.
  • Zresetuj nazwę sieci (SSID) aparatu/kamery.
  • Odinstaluj aplikację Creators' App i zainstaluj ją na nowo.
  • W iPhone’ie/iPadzie wybierz opcje [Ustawienia] → [Ogólne] → [Wyzeruj] i wyzeruj ustawienia sieciowe. Zresetowanie może poprawić połączenie, ale spowoduje przywrócenie domyślnych wartości poniższych elementów. W rezultacie ustawienia te trzeba będzie wybrać na nowo.
   • Ustawienia hotspotu osobistego
   • Hasło sieci Wi-Fi
   • Ustawienia transmisji danych w sieci komórkowej
   • Informacje o parowaniu urządzeń Bluetooth