Identyfikator artykułu : 00287232 / Ostatnia modyfikacja : 10.02.2023Drukowanie

Głośnik SLS-1A przechodzi w tryb gotowości.


    Mogła zostać włączona funkcja Power Control. Gdy dla funkcji Power Control wybrano ustawienie "Auto", głośnik SLS-1A przechodzi w stan gotowości, jeśli nie zostaną wykryte żadne sygnały wejściowe lub jeśli przez 18 minut lub dłużej nie będą wykonywane żadne operacje na głośniku. Głośnik włącza się automatycznie po wykryciu sygnałów wejściowych.